Akce v KVĚTNU 2019 - MŠ L.Podéště

20. 3. 2019

2.5.2019  ZÁPIS nových dětí do MŠ – srdečně zveme k návštěvě – s sebou přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte, přihlášku  do MŠ – případně dostanete u zápisu!!!

9.5.2019 DEN ZEMĚ na ZŠ I. Sekaniny – akce pro předškolní děti dopoledne

14.5.2019 Beseda s městskou policii na téma „HONZÍKOVA CESTA“-akce pro předškolní děti dopoledne

14.5.2019 od 15,00 hodin  Oslavy DNE MATEK na jed. třídách – podrobnosti v šatnách tříd

21. 5. 2019 ukázka práce VODÍCÍHO PSA

28.5.2019 Beseda s městskou policií na téma „BESIP“-akce pro předškolní děti dopoledne

30.5.2019 od 15,00 hodin na školní zahradě představení kouzelníka A. Krejčího „ČAROVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY“ -akce pro děti s rodiči !! (V případě nepříznivého počasí  akce v tělocvičně MŠ). Vstupné 60,- Kč