Připravované akce v měsíci listopadu- MŠ O. Jeremiáše

31. 10. 2019
  • 12. 11. 2019 – bruslení dětí – platí pro přihlášené děti- nutné teplé oblečení a rukavice
  • 27. 11. – divadelní představení „Krakonošova mlha“ – bude hrazeno z fondu Spolku rodičů