Omezení provozu od 3. 5. 2021

2. 5. 2021

OMEZENÍ PROVOZU OD 3. 5. 2021

Mateřská škola je otevřena pro děti: V běžných třídách do počtu maximálně 15 dětí pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů kritické infrastruktury (nutno doložit potvrzením zaměstnavatele). O zařazení dětí do tříd rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí.

Ve speciální třídě pro všechny děti.

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,

  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická

  škola dvouletá,

 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

  pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,

 8. sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 9. sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

  Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 10. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 11. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 12. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

NUTNÉ DOLOŽIT POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE.

Žádáme rodiče dětí, kterých se tato možnost týká, aby nahlásili předem, že do školky nastoupí,
s ohledem na možnost doplnit počty dětí (míst je omezeně). Prosím, pište na aplikaci NAŠE MŠ zprávy ředitelce školy. Pokud potřebujete více informací, prosím, volejte 720 372 430.

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

Od 3. května 1x týdně.
Antigenní test se vždy provádí bezprostředně před příchodem do mateřské školy v testovací místnosti (v pondělí).
Nebude-li dítě přítomné v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48

  hodin