Prázdninový provoz 2020

1. 2. 2020

V souladu s § 3 odst.1vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka MŠ po projednání
se zřizovatelem rozsah přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu.

Červenec: provoz v MŠ  O. SYNKA (1. 7. 2020 31. 7. 2020)

Srpen: provoz v MŠ Oty Synka, MŠ L. Podéště, MŠ O. Jeremiáše, zcela přerušen  (1. 8.    2020 – 31. 8. 2020)

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020

  •  Žádám všechny rodiče, aby ve třídách na připravené docházkové seznamy označili dny, kdy děti budou docházet v měsíci červenci do  – nejpozději do 31. 3. 2020.  Docházka předškolních dětí v období hlavních prázdnin není povinná.
  • V měsíci srpnu, kdy je naše MŠ uzavřená, si rodiče mohou emailem nebo telefonicky domluvit umístění svého dítě   v náhradní MŠ .  Přednostně budou naše děti přijímány v  J. ŠOUPALA.
  • Rodiče dětí z cizích MŠ, kteří budou žádat o umístění svého dítěte v naší MŠ O. Synka na červenec, (přednostně budou přijímány děti z MŠ J. Skupy a jeho odloučeného pracoviště), mohou kontaktovat ředitelku  MŠ od 23. 3. 2020 d 31. 03. 2020 na telefonním čísle 720 372 430  nebo na e mailu: ms.synka@vony.cz. , kde jim budou sděleny podrobné informace k přijetí dítěte k prázdninovému provozu do naší MŠ.

Požadavky přijetí dítěte na dobu určitou:

Odevzdaná vyplněná žádost o přijetí na dobu určitou do 31. 3. 2019 – přihláška na web. str. školy: msotysynky.cz

Kopie vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte

Zaplacená záloha za vzdělávání a stravné dle žádosti do 25. 6. 2020

Informováni o přijetí či nepřijetí dítěte na dobu určitou emailem do 30. 4. 2020.

  • Žádám všechny rodiče, kteří jsou plátci úplaty za předškolní vzdělávání, aby nezapomněli uhradit úplatu na měsíc  ČERVENEC nejpozději do 15. června.  Úplatu je nutno zaplatit i přesto, že dítě nebude v MŠ fyzicky přítomno .
  • V měsíci SRPNU má škola zcela přerušen provoz, proto úplatu nevybíráme.
  • Prosím všechny rodiče o dodržení stanovených termínů, abychom mohli zajistit klidný a bezproblémový prázdninový pobyt dětí v naší MŠ.  

          Děkuji 

V Ostravě, dne 31. 1. 2020                                                                                                  Alena Janíčková         ředitelka MŠ