Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - MŠ Oty Synka

21. 5. 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA, OSTRAVA – PORUBA, OTY SYNKA 1834, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO: 709 84 689

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Oty Synka 1834, příspěvkové organizace, zastoupena Alenou Janíčkovou, ředitelka příslušná dle ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednala v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů, podané žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a rozhodla takto:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE – VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

ŠS090315/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AZ240414/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AN211215/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

EK020516/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KK141216/S1    JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KK141216/S2    JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŽ250317/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NS240517/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VEŠ250617/S    JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DJS300617/S    JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AK030717/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MR190717/S1  JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MR190717/S2  JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

RPV111117/S   JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AV040118/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AŠ220218/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

————————————————————————————————————————————-

EF130118/S   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

EV050218/S   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ECH060218/S NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠM070418/S   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OK080418/S   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

RH250418/S   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KK060518/S   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MT140518/S NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NN310518/S NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

LŠ070818/S JE NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁN

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto doklady: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kritéria příspěvkové organizace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, rozhodnutí o počtu dětí ve třídách ve školním roce 2020/2021. Při vydání rozhodnutí bylo rovněž vycházeno z počtu volných míst a kapacity příspěvkové organizace. Před vydáním rozhodnutí byla zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

 

 

 

 

 

OSTRAVA – PORUBA 21. 05. 2020                         

 

 

 

 

ALENA JANÍČKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY