Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - odloučené pracoviště MŠ L. Podéště

21. 5. 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA, OSTRAVA – PORUBA, OTY SYNKA 1834, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO: 709 84 689

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Oty Synka 1834, příspěvkové organizace, zastoupena Alenou Janíčkovou, ředitelka příslušná dle ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednala v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů, podané žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a rozhodla takto:

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NA ULICI L. PODÉŠTĚ 1873, OSTRAVA – PORUBA

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE – VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

VJ130715/P      JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DV260116/P     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MD210316/P    JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NK151216/P     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

JT311216/P      JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

LD080317/P     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DŠ250517/P     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MB220617/P    JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SI270717/P       JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AD300917/P     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NP111017/P     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

JŠ261017/P      JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

EH111117/P     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

JB201217/P      JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

DĚTI U ZÁPISU V MŠ OTY SYNKA – PŘIJATY DO MŠ L. PODÉŠTĚ

VP190915/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

JP050617/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

LV010817/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

LK270817/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

TH181017/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AŠ251017/S      JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

RD071117/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NS060218/S     JE PŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

TW161117/P   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DM231217/P   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KK210718/P    NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MS041018/P   NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KB070418/S     NEPŘIJAT(A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto doklady: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kritéria příspěvkové organizace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, rozhodnutí o počtu dětí ve třídách ve školním roce 2020/2021. Při vydání rozhodnutí bylo rovněž vycházeno z počtu volných míst a kapacity příspěvkové organizace. Před vydáním rozhodnutí byla zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

 

 

 

 

 

 

OSTRAVA – PORUBA 22. 05. 2020                                                

 

 

 

 

ALENA JANÍČKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY