ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy na školní rok 2019/2020

11. 3. 2019

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání do MŠ OTY SYNKA na školní rok 2019/2020 se koná 2. května 2019 od 7.30 hodin do 16.00 hodin.

Zápis proběhne na všech budovách příspěvkové organizace – MŠ Oty Synka, MŠ Ludvíka Podéště, MŠ Otakara Jeremiáše.

K zápisu si vezměte:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • potvrzení od lékaře o řádném očkování
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz