Změna v prázdninovém provozu v měsíci červenci

27. 4. 2021

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

ZMĚNA V PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MŠ

Vážení rodiče,

na základě oznámení zřizovatele MOb Poruba ze dne 27. 4. 2021 bude o prázdninách v MŠ J.Skupy 1642/15 probíhat oprava horizontálního rozvodu teplé a studené vody a kanalizace. Z tohoto důvodu bude prázdninový provoz v měsíci červenci přesunut z MŠ J.Skupy na druhé pracoviště MŠ J.ŠOUPALA 1611, a to od 1.7.2021 do 30.7.2021.

V měsíci srpnu bude provoz MŠ J.Skupy i MŠ J.Šoupala zcela přerušen.
Pro všechny nahlášené děti bude prázdninový provoz zajištěn a není nutno změnu nikde hlásit. Všechny ostatní informace zůstávají v platnosti, taktéž platby za stravné a školné. Sledujte naše webové stránky www.skupysoupala.cz, kde budeme v červnu informace upřesňovat.

Děkuji všem rodičům za pochopení.

Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ V Ostravě, dne 27.4.2021