Kroužky

Kroužek jazykové výchovy a komunikace

vedoucí: Gabriela Glajcová, Dagmar Slezáková
určeno pro: děti 4 až 6-ti leté
četnost: každé pondělí dopoledne

Kroužek jazykové výchovy a komunikace je zaměřen na nápravu vadné výslovnosti. Do kroužku jsou zařazovány děti s celkovým opožděným vývojem řeči nebo děti s lehkou až střední dyslalií. Děti pracuji jednotlivě nebo ve skupinách u logopedického zrcadla. Každé z dětí má zavedený svůj pracovní sešit, podle kterého procvičují dané hlásky doma s rodiči. Odborný dohled zde vykonává Mudr. Vavrošová ze SPC v Ostravě – Zábřehu. Do kroužku je zařazeno 10 – 12 dětí, převážně předškolního věku. Rodiče mají možnost kdykoliv být přítomni logopedické terapii.

Tanečení a pohybový kroužek

zajišťuje: Taneční škola CARMEN
trenéři: Lukáš Čep – mistr ČR v latinskoame­rických tancích
určeno pro: všechny zájemce
četnost: 1× týdně ve středu 15.15 – 16.00 hod.

Kroužek podporuje pohybovou a kondiční průpravu dětí. Co se děti v kroužku naučí: baletní průprava, základy společenských a moderních tanců, strečink, základy aerobiku. Talentované děti mají možnost pokračovat v tanečním klubu LR COSMETIC dance team.

Angličtina s úsměvem

lektorka: PaedDr. Iva Obermanová
informace: www.ajsusmevem.cz
určeno pro: děti 3–6 leté
četnost: 1× týdně, úterý  15.15 – 16.00 hod.

Angličtina s úsměvem jsou specializované jazykové kurzy pod odborným pedagogickým vedením zaměřené pro předškolní děti. V Ostravě působíme již od roku 2002. Kvalitní výuku bychom Vám rádi nabídli i ve Vaší mateřské školce.

Nabízíme:

Kontakt a přihlášky: PaedDr. Iva Obermanová

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi