Projekty a dotace

G

 •  

     

 • „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

  V letošním školním roce 2019/2020 se všechny tři naše Mateřské školy zapojily do projektu, který již čtvrtým rokem realizuje Česká obec sokolská „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

  Hlavní myšlenkou celoročního projektu pro předškolní děti je rozvíjet jejich pohybové schopnosti, první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak jednotlivce, tak ve skupině. Plnění úkolů by mělo přinášet dětem  radost z pohybu, pomáhat jim překonávat překážky, rozvíjet jejích samostatnost.
  Obsahem projektu jsou: přirozená cvičení, atletika, obratnost, gymnastické dovednosti,  manipulace s míčem, netradiční cvičení, rozvíjení poznání.
  Projektem nás doprovází SOKOLÍK.

  Celý projekt je stavěn takt, aby umožnil zařazení projektu do aktivit, který v mateřských školách naplňuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro děti jsou připraveny dětské deníky včetně samolepek, kterými si samostatně vedou přehled  o  splněných úkolech. Odměna na konci školního roku – diplomy pro jednotlivce i skupiny, drobné propagační předměty.

  I přes komplikace, které nás potkaly v druhém pololetí, byl projekt zdárně ukončen. Sokolík odměnil malé sportovce za jejich snahu.

 • „Táto, ukaž mi to“

 • Obědy do škol IV.

  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK podpořený finančními prostředky z OP PMP (MŠ je partner, příjemce MSK)

 • Motýlí louka

  Projekt byl financován za pomoci zřizovatele ÚmoP.

   

 • Věda nás baví

   

   

 • Projekt digitalizace

   

   

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

   

   

   

 •  

 •  

 •  

 •