Projekty a dotace

 • „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

  V letošním školním roce 2019/2020 se všechny tři naše Mateřské školy zapojily do projektu, který již čtvrtým rokem realizuje Česká obec sokolská „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

  Hlavní myšlenkou celoročního projektu pro předškolní děti je rozvíjet jejich pohybové schopnosti, první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak jednotlivce, tak ve skupině. Plnění úkolů by mělo přinášet dětem  radost z pohybu, pomáhat jim překonávat překážky, rozvíjet jejích samostatnost.
  Obsahem projektu jsou: přirozená cvičení, atletika, obratnost, gymnastické dovednosti,  manipulace s míčem, netradiční cvičení, rozvíjení poznání.
  Projektem nás doprovází SOKOLÍK.

  Celý projekt je stavěn takt, aby umožnil zařazení projektu do aktivit, který v mateřských školách naplňuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro děti jsou připraveny dětské deníky včetně samolepek, kterými si samostatně vedou přehled  o  splněných úkolech. Odměna na konci školního roku – diplomy pro jednotlivce i skupiny, drobné propagační předměty.

  I přes komplikace, které nás potkaly v druhém pololetí, byl projekt zdárně ukončen. Sokolík odměnil malé sportovce za jejich snahu.

 • „Táto, ukaž mi to“

  Chceme s dětmi objevovat okolní svět pomocí hmatu, sluchu, zraku! Vzít do ruky kladívka, šroubováky, pilky, stavebnice, které podporují kreativitu a fantazii. Prostřednictvím polytechnické výchovy chceme rozvíjet znalosti a dovednosti v technickém prostředí. Pomáhat u dětí vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Posilovat zájem o technické obory a podporovat touhu tvořit. Používat jednoduché nástroje a nářadí, netradiční materiály a techniky jejich zpracování. Rozvíjet také technické myšlení a povědomí. Bádáním a experimentováním se dostávat do tajů řemesel od stavby zdí přes recyklaci odpadů až k programování. A to vše za pomocí tatínků.
  Pomocí financí vytvoříme dílnu pro děti, kde se budou moci ponořit do tajů nejen polytechniky, ale i IT techniky a to i za účasti tatínků. Postavit si ptačí budku. Pomocí stavebnice Pony a své fantazie a zručnosti se šroubovákem určitě vzniknou krásná auta, motorky, traktory…. Naprogramovat Blue -Bota – zadat mu úkoly a směr jízdy. Vyzkoušet si jak vše doopravdy funguje. K tomu nám dopomohou tablety. Na školní zahradě pomocí nového staveniště si postaví své město. Děti získají orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce.

  Aktivity

  1. Návštěva Svět techniky – Dolní Vítkovice
  2. Stavba ptačí budky s tatínky.
  3. Nákup polytechnických stavebnic, nářadí a různých materiálů: soutěž – „O nejzajímavější stavbu“
  4. Vyčlenění prostoru pro tvořivé dílny a jejich vybavení pomůckami, nářadím,
  5. „Ukaž tatínku, co děláš“ – setkání s tatínky s ukázkou jejich povolání (zedník, lékař, automechanik…)
  6. Účast pedagogů na seminářích k tématu polytechnická výchova v MŠ, které poskytují nové nápady, hry, pomůcky, zdroje a způsoby plánování
  7. Výstavba nového herního prvku na školní zahradě „STAVENIŠTĚ“
  8. Seznámení s programováním „BLUE – BOTU“, využití tabletu 3D tiskárny
  9. „Děti, pozor červená!“ Odpoledne s tatínky a Blue – Boty
  10. Program v MŠ Fyzika a věda.
 • Obědy do škol III.

  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK podpořený finančními prostředky z OP PMP (MŠ je partner, příjemce MSK)