Informace pro rodiče

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do MŠ:

 • papuče, přezůvky s plnou patou a protiskluzovou podrážkou
 • oblečení pro hry ve třídě
 • oblečení na zahradu, doporučujeme i náhradní boty
 • náhradní oblečení /spodní prádlo, tričko, apod/
 • pyžamo – našít poutka na pověšení
 • všechny věci řádně označit, podepsat
 • 2× papírové ubrousky
 • 1× hygienické ubrousky (vlhčené)
 • 2× papírové kapesníky (velký balík)

Upozornění pro majitele pejsků

 • Prosíme rodiče, aby za brány mateřské školy nevodili z bezpečnostních a hygienických důvodů své psy. Děkujeme.

Stanovení úplaty na období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

 • Ředitelka mateřské školy na období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku 400 Kč – dětem s pravidelnou docházkou
 • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce stanovuje výši úplaty na částku 250 Kč.
 • Snížení bude provedeno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
 • Dětem v posledním ročníku mateřské školy a dětem, kterým je v daném školním roce povolen odklad školní docházky, je vzdělávání v MŠ poskytováno bezúplatně
 • Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání – viz školní řád
  ( Školní řád 2019/2020 ke stažení zde nebo k vidění na informačních tabulích ve vstupech do MŠ.)

Měsíční zálohy za předškolní vzdělávání a stravování:

 • děti do šesti let – 1 000,-Kč
 • děti 1 rok před nástupem do ZŠ – 600,- Kč
 • děti, které ve školním roce dovrší 7 let – 700,- Kč

Bližší informace získáte u ředitelky školy, vedoucí ŠJ p. Pihíkové nebo účetní p. Rychlé.

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je stanovena výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů.

Termín úplaty za stravování dětí je 25. den předcházejícího měsíce.

 • strávníci do 6 let – celkem 31,- Kč z toho:
  • 1 přesnídávka a 1 svačina – 2 x 6,- Kč
  • 1 oběd – 19,- Kč
 • strávníci s odkladem školní docházky – celkem 36,- Kč z toho:
  • 1 přesnídávka a 1 svačina – 2 x 7,- Kč
  • 1 oběd – 22,- Kč
 • dietní stravování – 40,- Kč

Informace o provozu MŠ

 • otevřena 6:00 – 16:30 hodin
 • příchod dětí do 8:20
 • vyzvedávání po obědě 12:30 – 13:00
 • vyzvedávání odpoledne 14:45 -16:30
 • omlouvání dětí den předem, v případě náhlého onemocnění do 7:30