Informace pro rodiče

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do MŠ:

Upozornění pro majitele pejsků

Stanovení úplaty na období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Měsíční zálohy za předškolní vzdělávání a stravování:

Bližší informace získáte u ředitelky školy, vedoucí ŠJ p. Pihíkové nebo účetní p. Rychlé.

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je stanovena výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů.

Termín úplaty za stravování dětí je 25. den předcházejícího měsíce.

Informace o provozu MŠ