Informace pro rodiče

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do MŠ:

 • papuče, přezůvky s plnou patou a protiskluzovou podrážkou
 • náhradní oblečení /spodní prádlo, tričko, apod/
 • pyžamo – našít poutka na pověšení
 • všechny věci řádně označit, podepsat
 • 2× papírové ubrousky
 • 1× hygienické ubrousky (vlhčené)
 • 2× papírové kapesníky (velký balík)

Oblečení dětí v MŠ: lehké tepláky, kraťasy, dívky sukýnku, legíny, tričko s krátkým rukávem, přezůvky s plnou patou a protiskluzovou podrážkou, pyžamo s poutky na zavěšení. Pro pobyt venku doporučujeme teplákovou soupravu (není možné, aby dítě mělo stejné tepláky či kraťasy na ven i do třídy). Je nutné, aby dítě mělo v látkovém pytli v šatně náhradní oblečení – spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky. Pro pobyt venku přizpůsobte dětem oblečení podle aktuálního počasí (kraťasy, klobouček, kšiltovka, nepromokavé kalhoty, bundy, vhodnou obuv). Veškeré věci dětem čitelně podepište.

MŠ neručí za cenné věci (řetízky, prstýnky a pod.). V zájmu bezpečnosti je dětem vůbec nedávejte.

Školní zahrada O. Synka a L. Podéště není určena pro veřejnost s výjimkou školních akcí.

Školní zahrada MŠ O. Jeremiáše je dle provozního řádu pro věřejnost.

Upozornění pro majitele pejsků

 • Prosíme rodiče, aby za brány mateřské školy nevodili z bezpečnostních a hygienických důvodů své psy. Děkujeme.

Stanovení úplaty na období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

 • Ředitelka mateřské školy na období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku 380,00 Kč – dětem s pravidelnou docházkou
 • Snížení úplaty je možné pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte ze zdravotních důvodů, kdy dítě v MŠ nepobývá ani jeden den v měsíci. Ředitelka školy může snížit úplatu na 250,00 Kč (žádost musí být doručena do MŠ nejpozději do 5. dne následujícího měsíce). Nutné je nepřítomnost doložit lékařským potvrzením! O snížení rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce (žádost na stránkách školy). Dokud nebude rozhodnuto o snížení, musí být úplata uhrazena.
 • Dětem v posledním ročníku mateřské školy a dětem, kterým je v daném školním roce povolen odklad školní docházky, je vzdělávání v MŠ poskytováno bezúplatně
 • Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání – viz školní řád
  ([Download nenalezen] ke stažení zde nebo k vidění na informačních tabulích ve vstupech do MŠ.)

Měsíční zálohy za předškolní vzdělávání a stravování:

 • děti do šesti let – 1 020,-Kč
 • děti 1 rok před nástupem do ZŠ – 640,- Kč
 • děti, které ve školním roce dovrší 7 let – 740,- Kč
 • diení stravování- děti do 6 let – 1200,-Kč
 • dietní stravování děti, které dovrší 7 let – 920,- Kč

Bližší informace získáte u ředitelky školy, vedoucí ŠJ p. Pihíkové nebo účetní p. Rychlé.

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je stanovena výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů.

Termín úplaty za stravování dětí je 25. den předcházejícího měsíce.

 • strávníci do 6 let – celkem 32,- Kč z toho:
  • 1 přesnídávka – 7,- Kč
  • 1 oběd – 19,- Kč
  • Svačina – 6,-Kč
 • strávníci s odkladem školní docházky – celkem 37,- Kč z toho:
  • 1 přesnídávka – 8,- Kč
  • 1 oběd – 22,- Kč
  • Svačina – 7,- Kč
 • dietní stravování – strávníci do 6 let – 41,- Kč
 • Přesnídávka – 8,- Kč
 • Oběd – 27,- Kč
 • Svačina – 6,- Kč
 • dietní stravování – strávníci 7 let – 46,-Kč
 • Přesnídávka – 9,- Kč
 • Oběd – 30,- Kč
 • Svačina – 7,- Kč

Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování do druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole (Vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována.

V případě neomluvené stravy nebude stravné odhlášeno. V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a mzdovou režii. ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole. Pokuta za neoprávněně odebranou stravu ve výši věcných a osobních nákladů bude vyúčtována 1x měsíčně.

Informace o provozu MŠ

 • otevřena 6:00 – 16:30 hodin
 • příchod dětí do 8:20
 • vyzvedávání po obědě 12:30 – 13:00
 • vyzvedávání odpoledne 14:45 -16:30
 • omlouvání dětí den předem, v případě náhlého onemocnění do 7:30

 

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2021 DO 31. 8. 2022

Ředitelka mateřské školy stanovuje od 1. 9. 2021 měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 • základní částka je 420,00 Kč za dítě v celodenním provozu
 • vzdělávání v MŠ se poskytuje bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let, a to až do zahájení povinné školní docházky ( předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí úplatu za předškolní vzdělávání)
 • pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné

Účinnost: od 1. 9. 2021

Alena Janíčková, ředitelka MŠ

 

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU ZA NEOPRÁVNĚNĚ ODEBRANOU STRAVU

Upozorňujeme , že od 01. 03. 2021 se zvyšuje cena za neoprávněně odebranou stravu z důvodu zvyšující se ceny věcných a osobních nákladů.

Z původních 74,00 Kč na 108,00 Kč.

Proto doporučujeme docházku hlídat a odhlašovat přes aplikaci NAŠE MŠ.

Alena Janíčková, ředitelka MŠ