Informace pro rodiče

Co potřebuje Vaše dítě při nástupu do MŠ:

 • papuče, přezůvky s plnou patou a protiskluzovou podrážkou
 • oblečení pro hry ve třídě
 • oblečení na zahradu, doporučujeme i náhradní boty
 • náhradní oblečení /spodní prádlo, tričko, apod/
 • pyžamo – našít poutka na pověšení
 • všechny věci řádně označit, podepsat
 • 2× papírové ubrousky
 • 1× hygienické ubrousky (vlhčené)
 • 2× papírové kapesníky (velký balík)

Upozornění pro majitele pejsků

 • Prosíme rodiče, aby za brány mateřské školy nevodili z bezpečnostních a hygienických důvodů své psy. Děkujeme.

Stanovení úplaty na období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

 • Ředitelka mateřské školy na období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku 380,00 Kč – dětem s pravidelnou docházkou
 • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce stanovuje výši úplaty na částku 250 Kč.
 • Snížení bude provedeno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
 • Dětem v posledním ročníku mateřské školy a dětem, kterým je v daném školním roce povolen odklad školní docházky, je vzdělávání v MŠ poskytováno bezúplatně
 • Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání – viz školní řád
  ( Školní řád 2019/2020 ke stažení zde nebo k vidění na informačních tabulích ve vstupech do MŠ.)

Měsíční zálohy za předškolní vzdělávání a stravování:

 • děti do šesti let – 1 020,-Kč
 • děti 1 rok před nástupem do ZŠ – 640,- Kč
 • děti, které ve školním roce dovrší 7 let – 740,- Kč
 • diení stravování- děti do 6 let – 1200,-Kč
 • dietní stravování děti, které dovrší 7 let – 920,- Kč

Bližší informace získáte u ředitelky školy, vedoucí ŠJ p. Pihíkové nebo účetní p. Rychlé.

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je stanovena výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů.

Termín úplaty za stravování dětí je 25. den předcházejícího měsíce.

 • strávníci do 6 let – celkem 32,- Kč z toho:
  • 1 přesnídávka – 7,- Kč
  • 1 oběd – 19,- Kč
  • Svačina – 6,-Kč
 • strávníci s odkladem školní docházky – celkem 37,- Kč z toho:
  • 1 přesnídávka – 8,- Kč
  • 1 oběd – 22,- Kč
  • Svačina – 7,- Kč
 • dietní stravování – strávníci do 6 let – 41,- Kč
 • Přesnídávka – 8,- Kč
 • Oběd – 27,- Kč
 • Svačina – 6,- Kč
 • dietní stravování – strávníci 7 let – 46,-Kč
 • Přesnídávka – 9,- Kč
 • Oběd – 30,- Kč
 • Svačina – 7,- Kč

Informace o provozu MŠ

 • otevřena 6:00 – 16:30 hodin
 • příchod dětí do 8:20
 • vyzvedávání po obědě 12:30 – 13:00
 • vyzvedávání odpoledne 14:45 -16:30
 • omlouvání dětí den předem, v případě náhlého onemocnění do 7:30