• Začít spolu

 • Školky pracují v programu „ZAČÍT SPOLU“ nebo se tomuto programu přibližují a využívají jeho prvky. Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol. Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

   

 • Naše MŠ

 • Naše MŠ – aplikace, která rodičům a škole usnadní vzájemnou komunikaci. 

   

 • Rodiče vítáni

 • Naše mateřská škola dostala certifikaci v programu Rodiče vítáni.

 • Ekoškola

 • Naše mateřská škola dostala certifikaci v programu Ekoškola.

 • Školka spolupracující s Mensou Česko

 • Naše mateřská škola je zařazena do registru školek spolupracujících s Mensou Česko.

  www.deti.mensa.cz

  Odkaz na prezentaci naší mateřské školy na webových stránkách Mensy ČR:

  https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=367

   

   

   

 • MŠ Ludvíka Podéště nabízí logopedickou třídu