• Začít spolu

  • Školky pracují v programu „ZAČÍT SPOLU“ nebo se tomuto programu přibližují a využívají jeho prvky. Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol. Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

     

  • Naše MŠ

  • Naše MŠ – aplikace, která rodičům a škole usnadní vzájemnou komunikaci. 

     

  • MŠ Ludvíka Podéště nabízí logopedickou třídu