• MŠ Oty Synka

  • MŠ byla otevřena na podzim roku 1975
  • Budova mateřské školy je dvoupodlažní v nové zástavbě Městského obvodu Ostrava-Poruba
  • V přízemí a v prvním patře objektu se nacházejí třídy pro hry a činnosti dětí s příslušenstvím a kuchyńkami pro výdej stravy
  • Školní zahrada je prostorově rozlehlá, výhodou jsou vzrostlé stromy, které poskytují dostatek stínu v letním období
  • Vybavena je dřevěnými průlezkami a houpadly, každá třída má své pískoviště
  • Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity
  • Naše škola je složena ze tří pracovišť. Ředitelství a čtyři třídy jsou v samostatné budově na ulici O. Synka. Další čtyři třídy v budově na ulici L. Podéště a dvě třídy jsou v jedné polovině budovy na ulici O. Jeremiáše.
 • MŠ Ludvíka Podéště

  • MŠ byla otevřena 31. 8. 1976.
  • Od roku 2019 je mateřská škola odloučeným pracovištěm právního subjektu MŠ Ostrava - Poruba, Oty Synka 1834, pod vedením paní ředitelky Aleny Janíčkové.
  • Budova mateřské školy je dvoupodlažní, má 4 třídy pro hry a činnosti dětí s příslušenstvím a kuchyňkami pro výdej stravy
  • Od 1.9.2015 je opět v provozu speciální  logopedická třída, která je zaměřena na reedukaci logopedických vad.
  • Budovu obklopuje oplocená školní zahrada se vzrostlými stromy, které poskytují v letních měsících dostatečný stín. Je vybavena průlezkami, houpadly a pískovišti, která umožňují dětem rozmanité pohybové aktivity.
  • Pro klidové a námětové hry slouží dřevěný altán.
  • Ideální polohy naší školy plně využíváme k vytváření pozitivního postoje k životnímu prostředí a k rozvoji citové oblasti ve vztahu k rodišti dětí.
 • MŠ Otakara Jeremiáše

  • V roce 2001/2002 byl provoz čtyřtřídní MŠ zredukován na dvoutřídní MŠ.
  • Od roku 2019 je mateřská škola odloučeným pracovištěm MŠ Ostrava- Poruba, Oty Synka 1834 pod vedením paní ředitelky Aleny Janíčkové.
  • Budova je dvoupodlažní, má 2 třídy pro hry a činnosti dětí s příslušenstvím, tělocvičnu a rozlehlou školní zahradu, která je také hřištěm pro veřejnost
  • Od 1. 9. 2007 pracujeme dle školního vzdělávacího programu pod názvem „Objevujeme svět“, který vychází z RVP PV. Pracujeme podle projektu Začít spolu.
  • Škola využívá své ideální polohy na pokraji města k různým aktivitám dětí v přírodě, pěstujeme u dětí kladný vztah k životnímu prostředí a zdraví.
  • Strava je pro naše zařízení připravována v kuchyni MŠ O. Synka.
 • MŠ Ludvíka Podéště nabízí logopedickou třídu