Informace k náhradnímu prázdninovému provozu v měsíci srpnu

8. 3. 2022

INFORMACE ŘEDITELKY MŠ J.ŠOUPALA K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MŠ J.ŠOUPALA
– PRACOVIŠTI MŠ J.SKUPY 1642

Vážení rodiče,

v rámci dlouholeté spolupráce mezi našimi mateřskými školami zajišťuje MŠ J.Šoupala prázdninový provoz pro děti z MŠ O.Synka a jejich odloučených pracovišť, a to v měsíci SRPNU:

od 1.8.2022 – do 24.8.2022 na pracovišti MŠ J.Skupy 1642.


Postup podání žádosti k prázdninovému provozu:

1. Vyplnit Žádost o přijetí do MŠ na dobu určitou (ke stažení na www.skupysoupala.cz , v záložce FORMULÁŘE MŠ J.Skupy).

2. Kopii vyjádření lékaře, potřebnou k přijetí dítěte do náhradní MŠ si předají ředitelky obou MŠ po obdržení Vaší Žádosti o přijetí. NEZASÍLEJTE!

3. V termínu od 21.3.2022 – do 31.3.2022 naskenovanou Žádost o přijetí i s Vašim podpisem zaslat na email: msskupy@skupysoupala.cz, popř. po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 775 611 540) osobně donést do MŠ J.Skupy (sídlo ředitelky MŠ J. Šoupala). Žádosti nezasílejte dříve, nebude k nim přihlíženo!!! V měsíci únoru a březnu zjišťujeme prázdninový provoz našich dětí, proto na dříve zaslané žádosti nebudeme reagovat.

4. E mailem Vám bude potvrzeno přijetí Vaší žádosti a do 30 dnů od podání Vaší žádosti Vám opět e mailem zašleme vyrozumění o přijetí dítěte na dobu určitou. Kapacita mateřské školy je omezena, není možné vyhovět všem žádostem. Prosím tedy o vzájemnou ohleduplnost.

5. Veškeré informace, potřebné k přijetí k prázdninovému provozu do MŠ J.Skupy jsou k dispozici na Žádosti o přijetí dítěte do MŠ na dobu určitou.

6. V případě nejasností kontaktujte ředitelku MŠ J.Šoupala na telefonním čísle 775 611 540

Děkuji Vám za pochopení a dodržení stanoveného postupu.

V Ostravě – Porubě, dne 1.3.2022
Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ J.Šoupala 1611