MŠ Ludvíka Podéště

 • Představení školky

  • MŠ byla otevřena 31. 8. 1976.
  • Od roku 2019 je mateřská škola odloučeným pracovištěm právního subjektu MŠ Ostrava – Poruba, Oty Synka 1834, pod vedením paní ředitelky Aleny Janíčkové.
  • Budova mateřské školy je dvoupodlažní, má 4 třídy pro hry a činnosti dětí s příslušenstvím a kuchyňkami pro výdej stravy
  • Od 1.9.2015 je opět v provozu speciální logopedická třída, která je zaměřena na reedukaci logopedických vad.
  • Budovu obklopuje oplocená školní zahrada se vzrostlými stromy, které poskytují v letních měsících dostatečný stín. Je vybavena průlezkami, houpadly a pískovišti, která umožňují dětem rozmanité pohybové aktivity.
  • Pro klidové a námětové hry slouží dřevěný altán.
  • Ideální polohy naší školy plně využíváme k vytváření pozitivního postoje k životnímu prostředí a k rozvoji citové oblasti ve vztahu k rodišti dětí.

  Předškolní vzdělávání

  • V předškolním vzdělávání využíváme prvky programu „Začít spolu“,který vytváří podmínky pro budování postojů, znalostí a dovedností důležitých pro člověka.
  • Respektujeme vlastní volbu dítěte, podporujeme komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí.
  • Vzdělávací práce je koncipována tak, aby vyhovovala zvláštním individuálním potřebám dětí
  • Do speciální logopedické třídy jsou zařazovány děti s diagnostikovanou narušenou komunikační schopností. Tato třída je pravidelně navštěvována speciálním pedagogem -logopedem a denně v ní probíhá individuální a skupinová logopedická péče.
  • Výchovně vzdělávací program vychází ze 4 ročních období, je plánován v časově neomezených tematických celcích, činnosti jsou organizovány s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí.
  • Dostatek časového prostoru, pomůcek a nabízených aktivit podporuje u dětí harmonický rozvoj osobnosti a vytváření vlastních postojů.
  • Uvolněný režim dne, svobodné rozhodování o činnostech a zájmech přináší dětem pocit bezpečí a důvěry.
  • U dětí rozvíjíme pozitivní přístup k přírodě a péči v prevenci zdraví
  • Využitím počítačových koutků se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci
  • Tvůrčím přístupem všech zaměstnanců vytváříme estetické prostředí, klidnou a radostnou atmosféru a směřujeme k tomu, aby zde děti byly spokojené a šťastné.
 • Třídy

 • Lvíčátka

   

  • Eva Tomisová, vedoucí učitelka
  • Lucia Beschlová Bednárová, učitelka
  • Martina Stonawská, asistent pedagoga
 • Slůňata

  • Bc. Hana Bolacká, učitelka
 • Papoušci

  • Mgr. Kamila Szöllösyová, učitelka
  • Bc. Helena Buláková, učitelka
  • Šárka  Pernicová, asistent pedagoga
 • Opičky

  • Irena Vůjtková, učitelka
  • Valentýna Slivková, učitelka
  • Jaroslava Krátká, chůva