MŠ Oty Synka

 • Představení školky

  • MŠ byla otevřena na podzim roku 1975
  • Budova mateřské školy je dvoupodlažní v nové zástavbě Městského obvodu Ostrava-Poruba
  • V přízemí a v prvním patře objektu se nacházejí třídy pro hry a činnosti dětí s příslušenstvím a kuchyńkami pro výdej stravy
  • Školní zahrada je prostorově rozlehlá, výhodou jsou vzrostlé stromy, které poskytují dostatek stínu v letním období
  • Vybavena je dřevěnými průlezkami a houpadly, každá třída má své pískoviště
  • Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity
  • Naše škola je složena ze tří pracovišť. Ředitelství a čtyři třídy jsou v samostatné budově na ulici O. Synka. Další čtyři třídy v budově na ulici L. Podéště a dvě třídy jsou v jedné polovině budovy na ulici O. Jeremiáše.

  Předškolní vzdělávání

  • Od školního roku 2001 – 2002 pracuje mateřská škola podle programu „Začít spolu“, který vytváří podmínky a základy pro budování postojů, znalostí a dovedností důležitých pro člověka
  • Výchovně vzdělávací program „Začít spolu“ je založen na přesvědčení, že se děti nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své činnosti, hře, celým srdcem
  • Kurikulum respektuje vlastní volbu dítěte, podporuje komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí
  • Dětem poskytujeme dost času na zkoumání prostředí, příležitost k výuce různými cestami, učit se individuálně, vybírat si činnosti a hlavně být v bezpečí
  • Vzdělávací práce je koncipována tak, aby vyhovovala zvláštním individuálním potřebám dětí
  • Dostatek časového prostoru, pomůcek a nabízených aktivit podporuje u dětí harmonický rozvoj osobnosti a vytváření vlastních postojů
  • Výchovně vzdělávací program je plánován v časově neomezených tematických celcích, činnosti jsou organizovány s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí
  • Využitím počítačového koutku se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci
  • Uvolněný režim dne, svobodné rozhodování o činnostech a zájmech přináší dětem pocit bezpečí, jistoty a důvěry
  • Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené

   

 • Třídy

 • Sluníčka

  • Gabriela Glajcová, učitelka
  • Michaela Slováková, učitelka
 • Krtečci

  • Zuzana Staňková, učitelka
  • Marie Němcová, učitelka
  • Alena Janíčková, ředitelka
 • Motýlci

  • Janetta Hastíková, učitelka
  • Eva Durníková Bc., učitelka
 • Berušky

  • Světlana Habudová, učitelka
  • Marie Kupková, učitelka