MŠ Oty Synka

Představení školy

Budova školky

Předškolní vzdělávání

Personální obsazení školy

Ředitelka: Alena Janíčková
Vedoucí učitelka: Gabriela Glajcová

Učitelky:

Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona, dále pak vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. V oblasti stravování se vedoucí školní kuchyně snaží o neustálé zpestřování jídelníčku ovocem a zeleninou, o to aby děti dostávaly racionální pečivo, nápoje obohacené vitamíny, o časté zařazování mléčných výrobků apod. Rodiče mají možnost přihlásit dítě jen k částečnému stravování.

Vedoucí školní jídelny: Eva Pihíková

Kuchařky:

Martina Šípková

Radomíra Vraspírová

Pracovnice provozu školní jídelny:

Dagmar Bužková

Správní zaměstnanci:

Lenka Korabečná
Lenka Hrubá

Účetní:

Eva Rychlá