Společně se ZŠ

Spolupráce MŠ Oty Synka se ZŠ Ivana Sekaniny “ Malý a velký kamarád „

Také tento rok opět úzce spolupracujeme se ZŠ I. Sekaniny, která sousedí s naší mateřskou školou.

Naše mateřská škola se podílí na projektu, který napomáhá budoucím školákům lépe se adaptovat do nového prostředí. Školu již budou znát a během společných akcí se seznámí s učitelkami a žáky školy. Ve spolupráci s paní učitelkou Škutovou, Latochovou a Kupkovou pořádáme společné akce, oslavy, účastníme se ekoprojektů, divadelních představeních. Učitelky se setkávají  na konzultacích, kde hovoří o přípravě budoucích prvňáčků.

Letos se opět těšíme na velké kamarády a společné akce, o kterých Vás budeme předem informovat.

Akce ve školním roce 2020-2021

  1. Předškoláci z mateřské školy navštíví ZŠ I. Sekaniny

Přímá účast dětí na vyučovací hodině a dalších aktivitách v první třídě.

  1. Mikuláš v MŠ – jen pro školku Oty Synka

Starší žáci ZŠ I. Sekaniny přijdou do MŠ Oty Synka  – Mikulášská nadílka pro děti v MŠ. T: prosinec 2020

 

  1. Odpoledne v ZŠ s předškoláky a jejich rodiči

Rodiče s dětmi navštíví v odpoledních hodinách ZŠ, kde budou mít připraveny tvořivé, zábavné aktivity.

  • pro všechny předškolní děti, po zápise do ZŠ I. Sekaniny – jen pro vybrané děti, které budou chodit do ZŠ.

 

  1. Ekologická akce

Ve spolupráci s eko koordinátory obou škol – DEN ZEMĚ. T: duben 2021