Společně se ZŠ

Spolupráce MŠ Oty Synka se ZŠ Ivana Sekaniny “ Malý a velký kamarád „

Také tento rok opět úzce spolupracujeme se ZŠ I. Sekaniny, která sousedí s naší mateřskou školou.

Naše mateřská škola se podílí na projektu, který napomáhá budoucím školákům lépe se adaptovat do nového prostředí. Školu již budou znát a během společných akcí se seznámí s učitelkami a žáky školy. Ve spolupráci s paní učitelkou Teichmannovou pořádáme společné akce, oslavy, účastníme se ekoprojektů, divadelních představeních. Učitelky se setkávají dvakrát v roce na konzultacích, kde hovoří o přípravě budoucích prvňáčků.

Letos se opět těšíme na velké kamarády a společné akce, o kterých Vás budeme předem informovat.

Akce ve školním roce 2018-2019

 

 

V měsíci listopadu se předškoláci účastnili přímé práce ve školní lavici. Vyzkoušeli si 45 minut soustředění, reakci na pokyny paní učitelky, hlásit se k odpovědi. V praktické části ukázali, jak drží tužku, obkreslují a manipulují s nůžkami.

https://www.msotysynka.cz/galerie/galerie-oty-synka/galerie-obrazku/ms-oty-synka/2018—N%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bva-Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1koly-Ivana-Sekaniny