Společně se ZŠ

Spolupráce MŠ Oty Synka se ZŠ Ivana Sekaniny “ Malý a velký kamarád „

Také tento rok opět úzce spolupracujeme se ZŠ I. Sekaniny, která sousedí s naší mateřskou školou.

Naše mateřská škola se podílí na projektu, který napomáhá budoucím školákům lépe se adaptovat do nového prostředí. Školu již budou znát a během společných akcí se seznámí s učitelkami a žáky školy. Ve spolupráci s paní učitelkou Škutovou, Latochovou  pořádáme společné akce, oslavy, účastníme se ekoprojektů, divadelních představeních. Učitelky se setkávají na konzultacích, kde hovoří o přípravě budoucích prvňáčků.

Letos se opět těšíme na velké kamarády a společné akce, o kterých Vás budeme předem informovat.