Společně se ZŠ

Spolupráce MŠ Oty Synka se ZŠ Ivana Sekaniny “ Malý a velký kamarád „

Také tento rok opět úzce spolupracujeme se ZŠ I. Sekaniny, která sousedí s naší mateřskou školou.

Naše mateřská škola se podílí na projektu, který napomáhá budoucím školákům lépe se adaptovat do nového prostředí. Školu již budou znát a během společných akcí se seznámí s učitelkami a žáky školy. Ve spolupráci s paní učitelkou Škutovou, Latochovou a Kupkovou pořádáme společné akce, oslavy, účastníme se ekoprojektů, divadelních představeních. Učitelky se setkávají  na konzultacích, kde hovoří o přípravě budoucích prvňáčků.

Letos se opět těšíme na velké kamarády a společné akce, o kterých Vás budeme předem informovat.

Akce ve školním roce 2020-2021

  1. Předškoláci z mateřské školy navštíví ZŠ I. Sekaniny

22. 9. 2020 – dopoledne – MŠ L. Podéště a MŠ O. Jeremiáše akce na školní zahradě

24. 9. 2020 – dopoledne – MŠ O. Synka akce na školní zahradě

Děti z MŠ O. Synka navštívily ZŠ I Sekaniny, aby se seznámily s prostředím, kde se většina bude další školní roky vzdělávat. Z důvodu epidemiologické situace se návštěva konala na školní zahradě. Jakmile děti ze základní školy došly ve dvojicích na zahradu, vybíraly tři kamarády z mateřské školy. Pěti členné skupiny měly na výběr u jaké činnosti začnou a budou se navzájem poznávat mezi sebou. Na výběr z činností měli: kresbu křídami, hod malou obručí na kužel, hod kruhem na cíl, slalomový běh, kuželky, společenskou hru „Člověče, nezlob se“ ve formě, která se dala hrát na plátně, které leželo na zemi, společenskou hru „Mikádo“ a skákání panáka. Za snahu byly děti odměněny sladkostí a nerady se loučily s kamarády. 

FOTO Z AKCE ZDE:

https://www.msotysynka.cz/ms-oty-synka/galerie/galerie-obrazku/ms-oty-synka/2020-akce-zs-a-ms-24-9-2020

 

  1. Mikuláš v MŠ – jen pro školku Oty Synka

Starší žáci ZŠ I. Sekaniny přijdou do MŠ Oty Synka  – Mikulášská nadílka pro děti v MŠ. T: prosinec 2020

 

  1. Odpoledne v ZŠ s předškoláky a jejich rodiči

Rodiče s dětmi navštíví v odpoledních hodinách ZŠ, kde budou mít připraveny tvořivé, zábavné aktivity.

  • pro všechny předškolní děti, po zápise do ZŠ I. Sekaniny – jen pro vybrané děti, které budou chodit do ZŠ.

 

  1. Ekologická akce

Ve spolupráci s eko koordinátory obou škol – DEN ZEMĚ. T: duben 2021