Zápis

 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI

  Schůzka rodičů dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se uskuteční ve středu 7. 6. 2023 ve 13:30 hodin. – v tělocvičně vchod do ředitelny, kanceláři zástupkyně ředitelky.

  Na schůzce budou rodičům předány informace k zahájení předškolního vzdělávání. Účast je nutná, pokud Vám termín nevyhovuje, dohodněte si prosím termín náhradní – ms.synka@volny.cz, ms.podeste@volny.cz, ms.jeremiase@volny.cz

  Schůzky jsou bez přítomnosti dětí. 

 • INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • REGISTRACE PŘIHLÁŠKY

   

  Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

  https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

  Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.