Zápis

 • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

  Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального
  закладу на навчальний рік 2022/2023

   

   

 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI

  • MŠ O. Synka 30. 5. 2022 od 15:00 hod.
  • MŠ L. Podéště 31. 5. 2022 od 15:00 hod. 
  • MŠ O. Jeremiáše 26. 5. 2022 od 15:00 hod. 

   

   

 • INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • REGISTRACE PŘIHLÁŠKY

   

  Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

  https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

  Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.