Informace OSSZ k OČR

11. 11. 2021

informace OSSZ k OČR: Na jakém formuláři žádost uplatnit?

Na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd

Pro uplatnění nároku na poskytování ošetřovného není třeba, aby dětský lékař vystavil na tuto dobu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).