Seznam nepřijatých dětí od 1. 9. 2021- MŠ O. Jeremiáše

19. 5. 2021

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace

Seznam nepřijatých dětí od 1. 9 .2021

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace nepřijala k 1. 9. 2021 děti evidované pod těmito registračními čísly:

AS161118                                               Nepřijímá se

JK180119                                                Nepřijímá se

RŠ090519                                               Nepřijímá se

DR080119                                               Nepřijímá se

DR160119                                               Nepřijímá se

LF060619                                                Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 18. 05. 2021

Alena Janíčková ředitelka školy