VESELÉ VELIKONOCE

1. 4. 2021

NĚŽNÉ POHLAZENÍ JARA

A KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Vám všem přeje kolektiv zaměstnanců

MŠ Oty Synka, MŠ Ludvíka Podéště a MŠ Otakara Jeremiáše.