ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

26. 3. 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 2. – do 6. 5. 2021 dle opatření MŠMT zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

K ZÁPISU JE NUTNÉ PROVÉST NÁSLEDUJÍCÍ:

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu od 12. 4. do 6. 5. 2021

 • Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/ostrava-oty-synka
 • Vytiskněte  vyplněný formulář Žádost o přijetí dítě (z elektronického předzápisu, nechejte potvrdit lékařem a podepište. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami doloží zákonný zástupce  kopii doporučení příslušného školského poradenského zařízení).

MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem je možné jen přes rezervační systém – v předzápisu v termínu 4. – 6. 5. 2021
 • vložte v zalepené obálce s  označením „ ZÁPIS“ do schránky mateřské školy
 • pošlete doporučeně poštou na adresu školy doručení do 16. 5. 2021
 • podání přihlášky datovou schránkou: ybrd8s
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

PRŮBĚH PŘÍJMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • Žádosti budou označeny registračním číslem: Jméno, příjmení a datum narození dítěte / MŠ (Jan Novák 01. 12. 2017 MŠ OTY SYNKA – REGISTRAČNÍ ČÍSLO = JN011217/S
 • Seznam bude zveřejněn v zákonné lhůtě do 30 dnů na vstupních dveřích mateřské školy a webových stránkách školy nejméně po dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci do vlastních rukou v písemné podobě, datovou schránkou (pokud ji mají zřízenou) nebo poštou.

INFORMACE:

 • Zajišťujeme celodenní stravování pro děti s bezlepkovou a bezlaktózovou dietou. Pokud dítě vyžaduje stravování dle dietního režimu, uvede toto dětský lékař, popř. zákonný zástupce do žádosti o přijetí dítěte.
 • Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné. Nezapomeňte přihlásit své dítě k zápisu, pokud ještě MŠ nenavštěvuje.

NA NAŠÍCH STRÁNKÁCH JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI  VIDEOPREZENTACI NAŠÍCH ŠKOLIČEK.

Milí rodiče, těšíme se na vás a Vaše děti a všichni věříme a doufáme, že se současná nepříznivá situace vrátí brzy k normálu a my se budeme společně zase znovu vídat na společných akcích MŠ.

Alena Janíčková, ředitelka MŠ