PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN

2. 5. 2023

Den země

  • 9.5.2023 ZŠ J. Sekaniny – akce pro předškoláky

Výchovný koncert

  • 11.5.2023 ZUŠ Valčíka – akce pro předškoláky

Besídka ke Dni matek

  • 12.5.2023 – třída Ježečků – v 15:00 hod.
  • 19.5.2023 – třída Medvídků v 15:00 hod.

Den pro mou hračku

  • 16.5.2023 – třída Ježků i Medvídků

Nábor do FC Poruba

  • 17.5.2023 – školní zahrada MŠ 

Návštěva knihovny

  • 22.5.2023 – „Začarovaná knihovna“ – akce pro předškoláky