MŠ Otakara Jeremiáše

 • Představení školky

  Budova školky

  Předškolní zařízení v okrajové části městského sídliště Poruba je umístěno v budově pavilónového typu. Původní provoz čtyřtřídní mateřské školy byl v roce 2001/2002 zredukován. V současné době má MŠ v provozu dvě třídy a vlastní rozlehlou zahradu.

  Od 1. 9. 2007 pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět“, který vychází z RVP PV. Druhým rokem pracujeme podle projektu Začít spolu a Zdravá mateřská škola. Předškolní vzdělávání je koncipováno tak, aby vyhovovala individuálním potřebám dětí a kulturním tradicím. Vhodnými přístupy, podnětným prostředím a spolupráci s rodinou rozvíjí a podporuje u dětí aktivní zájem o poznání, získávání vědomostí, dovedností a zkušeností. Děti si v průběhu celého dne rozhoduji o výběru činností v centrech aktivit.

  Třídy pod názvem „MEDVÍDCI“ a „PEJSCI“ mají vhodná sociální zařízení, šatny a prostory pro individuální i společnou hru a práci. Součásti budovy je kancelář zástupkyně ředitelky, školní výdejna, lehárna, sklad prádla, technický sklad, zahradní a úklidové místnosti. Kolem budovy MŠ je oplocená školní zahrada, která dětem poskytuje dostatek prostoru pro hru, zábavu, sportování a seznamování s přírodou. Strava je pro naše zařízení připravována v kuchyni MŠ Oty Synka a rozvozem dvakrát denně.

  Od roku 2019 je naše mateřská škola odloučeným pracovištěm právního subjektu MŠ Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, pod vedením ředitelky Aleny Janíčkové.

  Škola využívá své ideální polohy na pokraji města k různým aktivitám dětí v přírodě a do svého programu zahrnula poznávání rozdílu života lidí ve městě a na vesnici, řadu bezprostředních pozorování fauny a flory, pěstování vztahu k životnímu prostředí a zdraví.

 • Třídy

 • Ježci

  • Radmila Vlčková, zástupkyně ředitelky
  • Bc. Kristýna Cigánová, paní učitelka
  • Darie Miková, školní asistent
 • Medvídci

  • Šárka Vetešníková, paní učitelka
  • Dagmar Buksová, paní učitelka