MŠ Otakara Jeremiáše

Představení školy

Budova školky

Předškolní zařízení v okrajové části městského sídliště Poruba je umístěno v budově pavilónového typu. Původní provoz čtyřtřídní mateřské školy byl v roce 2001/2002 zredukován. V současné době má MŠ v provozu dvě třídy a vlastní rozlehlou zahradu.

Od 1.9.2007 pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět“, který vychází z RVP PV. Druhým rokem pracujeme podle projektu Začít spolu a Zdravá mateřská škola. Předškolní vzdělávání je koncipováno tak, aby vyhovovala individuálním potřebám dětí a kulturním tradicím. Vhodnými přístupy, podnětným prostředím a spolupráci s rodinou rozvíjí a podporuje u dětí aktivní zájem o poznání, získávání vědomostí, dovedností a zkušeností. Děti si v průběhu celého dne rozhoduji o výběru činností v centrech aktivit.

Třídy pod názvem „MEDVÍDCI“ a „PEJSCI“ mají vhodná sociální zařízení, šatny a prostory pro individuální i společnou hru a práci. Součásti budovy je kancelář zástupkyně ředitelky, školní výdejna, lehárna, sklad prádla, technický sklad, zahradní a úklidové místnosti. Kolem budovy MŠ je oplocená školní zahrada, která dětem poskytuje dostatek prostoru pro hru, zábavu, sportování a seznamování s přírodou. Strava je pro naše zařízení připravována v kuchyni MŠ Oty Synka a rozvozem dvakrát denně.

Od 1.1.2003 je naše mateřská škola odloučeným pracovištěm právního subjektu MŠ Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, pod vedením ředitelky Pavly Kučerové.

Škola využívá své ideální polohy na pokraji města k různým aktivitám dětí v přírodě a do svého programu zahrnula poznávání rozdílu života lidí ve městě a na vesnici, řadu bezprostředních pozorování fauny a flory, pěstování vztahu k životnímu prostředí a zdraví.

Personální obsazení školky

Zástupkyně ředitelky: Radmila Vlčková

Učitelky

Bc. Kristýna Cigánová
Bc. Kateřina Nagyová
Šárka Vetešníková

Provozní zaměstnanci

Žaneta Kiršnerová
Zuzana Kusalová

Vedoucí stravování

Eva Pihíková