PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

22. 2. 2018

V souladu s § 3 odst.1vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, stanovila ředitelka MŠ po projednání
se zřizovatelem rozsah přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu.

Červenec: provoz v MŠ Oty Synka, MŠ L. Podéště, MŠ O. Jeremiáše zcela přerušen  (1. 7. 2019 – 31. 7. 2019)

Srpen: provoz v MŠ  L. Podéště (1. 8. 2019 – 23. 8. 2019)

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019

  • Žádám všechny rodiče, aby ve třídách na připravené docházkové seznamy označili dny, kdy děti budou docházet v měsíci srpnu do – nejpozději do 30. 4. 2019. Docházka předškolních dětí v období hlavních prázdnin není povinná.
  • V měsíci červenci, kdy je naše MŠ uzavřená, si rodiče mohou osobně nebo telefonicky domluvit umístění svého dítě v náhradní MŠ. Přednostně budou naše děti přijímány v  J. Skupy.
  • Rodiče dětí z cizích MŠ, kteří budou žádat o umístění svého dítěte v naší MŠ O. Synka (odloučené pracoviště MŠ L. Podéště) na měsíc srpen, (přednostně budou přijímány děti z MŠ J. Skupy a jeho odloučeného pracoviště), mohou kontaktovat ředitelku od 21.3.2019 na telefonním čísle 720 372 430 nebo na e mailu: ms.synka@vony.cz. , kde jim budou sděleny podrobné informace k přijetí dítěte k prázdninovému provozu do naší MŠ.
  • Požadavky přijetí dítěte na dobu určitou:

Odevzdaná vyplněná žádost o přijetí na dobu určitou do 30. 4. 2019 – přihláška na web. str. školy: msotysynky.cz

Kopie vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte

Zaplacená záloha za vzdělávání a stravné dle žádosti do 25. 6. 2019

Informováni o přijetí či nepřijetí dítěte na dobu určitou emailem do 15. 5. 2019.

  • Žádám všechny rodiče, kteří jsou plátci úplaty za předškolní vzdělávání, aby nezapomněli uhradit úplatu na měsíc srpen nejpozději do konce června.  Úplatu je nutno zaplatit i přesto, že dítě nebude v MŠ fyzicky přítomno .
  • V měsíci červenci má škola zcela přerušen provoz, proto úplatu nevybíráme.
  • Prosím všechny rodiče o dodržení stanovených termínů, abychom mohli zajistit klidný a bezproblémový prázdninový pobyt dětí v naší MŠ.

  

  Děkuji.

  V Ostravě, dne 15. 3. 2019                                                                                                                                                 

  Alena Janíčková, ředitelka MŠ