Logopedie

Logopedická prevence
v předškolním věku a mladším školním věku

Prevence zahrnuje:

Oblasti, které je třeba rozvíjet a podporovat

Hrubá motorika

Jemná motorika

Motorika mluvidel (artikulační orgány)

Grafomotorika

Sluch

Zrak

Výslovnost, slovní zásoba, jazykový cit