Den v mateřské školce

6:00-7:30

 • spontánní hry dle přání a volby dětí
 • děti se scházejí ve II. a III.třídě, nejpozději v 7:30 přecházejí do svých tříd 

7:30-9:45

 • didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
 • hry a činnosti dle vlastní volby dětí v centrech aktivit
 • námětové hry dle tematického zaměření výchovné práce
 • individuální péče o děti se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami = reedukační a kompenzační pedagogická péče
 • jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry, komunikativní kruh

8:40 

 • podávání ranní svačiny

9:45-11:45

 • pobyt venku

11:45-12:30

 • hygiena, čištění zubů
 • podávání oběda

12:30-14:20

 • odpolední odpočinek
 • náhradní nespací aktivity

14:20-15:00

 • vstávání
 • podávání odpolední svačiny

15:00-16:30

 • hry a zájmové činnosti v centrech aktivit
 • pokračování didakticky cílených činností
 • při příznivém počasí pobyt venku