Akce

Akce ve školním roce 2023/2024

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spoluprací připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují. Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Akce ve školním roce 2023/2024 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace 

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Třídní schůzky – 10. 10. 2023 a 11.10.2023 – od 15.15 hodin na jednotlivých třídách
 • Buzení Martina – akce skoly
 • Akce v ZŠ I. SEKANINY
 • Volnočasové akce s rodiči
 • Mikulášská nadílka 
 • Karneval
 • Čtení s mámou a tátou
 • Besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025
 • Den otevřených dveří
 • Pasování školáků 

Divadla a další představení pro děti

 • dle nabídky divadelních společností – bude upřesněno

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • ZIMNÍ fotografování jednotlivců 
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky 
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Ekologické akce a exkurze, návštěva Stanice mladých přírodovědců
 • Návštěva psího útulku
 • Posezení u vánočního stromečku s nadílkou
 • Den Země
 • Beseda s preventisty městské policií
 • Centrum volného času
 • Oslava Dne dětí
 • Školní výlet
 • Lyžařský kurz
 • Plavání
 • Bruslení
 • Saunování – infra sauna na MŠ O. Jeremiáše
 • Návštěva Hvězdárny a planetária v Ostravě
 • Foto třídy

Kurz plavání

 • Kurz plavání je určen především pro předškolní děti.
 • Kurz bude probíhat od ÚTERÝ 17. 9. 2023 do ÚTERÝ 19. 12. 2023 ve Sport Mexiko Slezská Ostrava (10 lekcí pod vedením certifikovaných lektorů). 
 • Cena kurzu bude 1900 Kč  
  (odkaz na přihlášku do SPORT MEXIKO: https://forms.gle/sNCyMkENMYnkaPTv7 

Kurz bruslení – Sareza Poruba

 • Bruslení je určeno pro starší a předškolní děti.
 • Probíhá cca 1x měsíčně v měsících listopad – březen na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 

Tanečky Carmen

 • pro přihlášené děti
 • odpoledne – děti: pohodlné sportovní oblečení 
 • každé pondělí od 15:10 – 15:50

Angličtina s úsměvem

 • pro přihlášené děti
 • odpoledne – děti: pastelky a učebnice
 • každý čtvrtek od 15:00 – 15:45

Judo

 • pro přihlášené děti
 • odpoledne – děti: pohodlné sportovní oblečení 
 • každou středu od 15:15 – 16:00