Akce

Akce ve školním roce 2021/2022

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spoluprací připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují. Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Akce ve školním roce 2021/2022 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace 

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Akce v ZŠ I. SEKANINY
 • Odpolední setkání dětí a rodičů 
 • Bramboriáda-  na školní zahradě MŠ Oty Synka – společná akce obou mateřských škol
 • Vánoční tvoření s rodiči
 • Čteme pohádky s mámou a tátou
 • Karneval – s MŠ Oty Synka
 • Výroba dárečků ke Dni matek – tvoření s tatínky
 • Besídka ke Dni matek
 • Pasování na školáky

Divadla a další představení pro děti

 • dle nabídky divadelních společností – bude upřesněno
 • Návštěva Divadla loutek v Ostravě

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Třídní schůzky
 • Vánoční a jarní fotografování dětí
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky 
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Ekologické akce a exkurze, návštěva Stanice mladých přírodovědců
 • Návštěva psího útulku
 • Posezení u vánočního stromečku s nadílkou
 • Den země
 • Oslava svátků
 • MDD – týden pro děti.
 • Školní výlet
 • Lyžařský kurz
 • Saunování – infra sauna na MŠ O. Jeremiáše
 • Návštěva Hvězdárny a planetária v Ostravě

Kurz plavání

 • Podrobnosti budou dodatečně doplněny.

Kurz bruslení – Sareza Poruba

 • Podrobnosti budou dodatečně doplněny.