Akce

Akce ve školním roce 2020/2021

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spoluprací připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují. Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Akce ve školním roce 2020/2021 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace 

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Akce v ZŠ I. SEKANINY
 • Odpolední setkání dětí a rodičů 
 • Dračí školka – zdobení a malování „veselých dráčků“ – v případě příznivého počasí na školní zahradě
 • Mikulášská besídka
 • Čteme pohádky s mámou a tátou
 • Výroba dárečků ke Dni matek – tvoření s tatínky
 • Veselé malování na školní zahradě – společná akce s MŠ O. Synka

Divadla a další představení pro děti

 • dle nabídky divadelních společností – bude upřesněno
 • Návštěva Divadla loutek v Ostravě

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Třídní schůzky
 • Focení dětí – fotosady
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Návštěva hasičské zbrojnice v Martinově
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Ekologické akce a exkurze – výchovný program „Sadařův rok“, návštěva Stanice mladých přírodovědců
 • Návštěva psího útulku
 • Posezení u vánočního stromečku s nadílkou
 • Den země
 • Oslava svátků
 • MDD – týden pro děti.
 • Polodenní výlet – Hradec nad Moravicí
 • Lyžařský kurz
 • Bruslení
 • Saunování – infra sauna na MŠ O. Jremiáše
 • Karnevalový zábavný týden – Maškarní karneval, Balónkový klaun
 • Návštěva Hvězdárny a planetária v Ostravě

Kurz plavání

 • Podrobnosti budou dodatečně doplněny.