Informace o provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

7. 4. 2021

Vážení rodiče, máme povolen provoz dle následujících pravidel. Jsme rádi, že je škola otevřená.

Mateřská škola bude otevřena pro děti:

V běžných třídách do počtu maximálně 15 dětí pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů kritické infrastruktury (nutno doložit potvrzením zaměstnavatele). O zařazení dětí do tříd rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí.

Ve speciální třídě pro všechny děti.

Žádáme rodiče dětí, kterých se tato možnost týká, aby nahlásili předem, že do školky nastoupí, s ohledem na možnost doplnit počty dětí. Prosím, pište na aplikaci NAŠE MŠ zprávy ředitelce školy do 8. 4. 2021 do 12 hodin. Pokud potřebujete více informací, prosím, volejte 720 372 430.

Protiepidemiologická opatření

  • Vstup do školky pouze s respirátorem FFP – netýká se dětí mateřské školy
  • Do školky mohou pouze zdravé děti a samozřejmě doprovod
  • Povinné testování dětí antigenními testy 2x týdně – ve školce, případně PCR test 1x týdně – v odběrovém místě. Testovány budou všechny děti a zaměstnanci, kteří neprodělali v předchozích 90 dnech COVID 19. 
  • Rodič má možnost si zajistit PCR test pro své dítě-pak donese do školky výsledek – předá třídní učitelce.
  • MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

Organizační opatření s ohledem na stravování a platby:

  • žádáme rodiče, aby v systému NAŠE MŠ OMLUVENKY přihlásili stravu dětem, které nastupují do školky. Nelze toto nahlásit automaticky, protože nevíme, zda všechny děti nastoupí. PROSÍME DO ČTVRTKU 8. 4. 2021
  • Dětem, kterým, nebude umožněna docházka do mateřské školy, bude poměrnou částí snížena úplata za školní vzdělávání.

Tato situace je nová pro všechny, pokusíme se zde zveřejnit všechny odkazy, které by mohly pomoci:

Informace pro rodiče o testování dětí://testovani.edu.cz/pro-rodice

link na instruktážní video://youtu.be/BmDnd140UH4