Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2020/2021

Akce budou v letošním roce uskutečněny dle akuálního stavu čtyř stupňů pohotovosti (takzvaného semaforu covid).

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují. Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Třídní schůzky – 9. 9. 2020 v 15 hodin na jednotlivých třídách
 • Bramboriáda- 15. 10. 2020 – celoškolní akce odpoledne
 • Fotografování dětí – 27. 10. 2020 od 8 hod – Motiv „VLOČKY“
 • Vánoční vystoupení našich školáků na Alšově náměstí v Porubě
 • Vánoční tvoření s rodiči
 • Malý a velký konstruktér – tvoření s tatínky
 • Karneval v domově Slunečnice – 5. 2. 2021
 • Jarní fotografování dětí 
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Akce v ZŠ I. Sekaniny
 • Den otevřených dveří
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022
 • Focení tablo třída
 • Den pro maminku
 • Dětský den – ODPOLEDNE s malířem Dudkem – 27. 5. 2021
 • Pasování školáků

Divadla a další představení pro děti

 • 11. 9. 2020 – Divadlo ŠIKULKA v MŠ
 • 5. 11. 2020 – Divadlo CESTOVADÉLKO v MŠ   
 • 10. 12. 2020 – Divadlo LETADÉLKO v MŠ  „O ježkovi a myšce“
 • 22. 4. 2021 v 9 hod. – Divadlo v MŠ „Jak Pimpilimpi a Pompolompo zachránili planetu“

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Program Technické university v MŠ – Malý architekt, 15. 9. 2020 od 8.30 – pro školáky
 • Program Technické university v MŠ  – Malý inženýr, 18. 9. 2020 od 8.30 hod. – pro školáky
 • Program Technické university v MŠ – Malý projektant, 25. 9. 2020 od 8.30 hod.  – pro školáky
 • Arboretum v Novém Dvoře – 30. 9. 2020 – výlet pro školáky
 • Jarošův statek –  9. 10. 2020, odjezd od MŠ V 7.30 hod., program „Malý farmář“ – výlet pro školáky
 • Mikulášské dopoledne ve spolupráci se ZŠ
 • Vánoční dopoledne s nadílkou
 • Dolní oblast Vítkvice – Svět techniky
 • Beseda s městskou policií Honzíkova cesta – školáci
 • Beseda s městskou policií Besip – školáci
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Akce se seniory
 • Den země – duben 2021
 • MDD – týden pro děti
 • Divadlo loutek
 • Polodenní výlet “ Dinopark“
 • Saunování – infrasauna MŠ O. Jeremiáše, sudý týden dle rozpisu tříd – předem nehlásíme – děti jdou dle pořadí

Bruslení

Kurz plavání

 • středy 7. 10. 2020 – 16. 12. 2020 – 10 lekcí
 • zájem nahlaste paní učitelce ve třídě do 11. 9. 2020 – přednostně školáci a děti, které ještě na kursu nebyly
 • 1200 Kč kurz + 400 Kč doprava

Kurz lyžování

 • .

Škola v přírodě

 •