Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace. 

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou upřesněny v aplikaci Naše MŠ a aktuálně vyvěšeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Třídní schůzky – čtvrtek 9. 9. 2021 v 15:15 hod.
 • Noc vědců v Planetáriu Ostrava
 • Podzimní soutěž pro všechny rodiče a děti „Vyrob si skřítka Podzimníčka“
 • Podzimní tvoření s tatínky „Táto, ukaž mi to…“
 • Bramboriáda – čtvrtek 16. 9. 2021 od 15:15 hod.
 • Karneval v MŠ 
 • Akce v ZŠ I. Sekaniny 
 • Den otevřených dveří – online
 • Besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 
 • Rozloučení se školáky – Pasování školáků 

Divadla a další představení pro děti

 • Divadlo Smíšek představení s názvem „VESMÍRNÁ POHÁDKA“ – pátek 12. 11. 2021 v 9:00 v prostorách MŠ O. Synka (vstupné je hrazeno ze SRPŠ)

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Beseda pro předškolní děti se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou – financováno z projektu „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP OSTRAVA II“ – úterý 25.1.2022 v dopoledních hodinách projekt.pdf
 • Exkurze do Střediska přírodovědců v Ostravě – výukový program „Ptáci u krmítka“
 • VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU – středa 15.12.2021 v dopoledních hodinách v jednotlivých třídách mateřské školy 
 • Mikulášská nadílka s DIVADLEM SMÍŠEK  – pátek 3.12.2021 v 10:30 hodin
 • Výukový program pro předškolní děti „HRAVÁ VĚDA – POKUSY“ – čtvrtek 18. 11. 2021 v 9:00 hodin
 • Halloween v MŠ „Strašidýlkové dopoledne“
 • Ukázková lekce TANEČNÍHO KROUŽKU CARMEN
 • Vánoční fotografování dětí
 • Návštěva Knihovny města Ostravy na ulici Podroužkova
 • Exkurze do Světa techniky v Dolních Vítkovicích
 • Oslava MDD
 • Karneval 
 • Polodenní výlet 
 • Akce ZŠ a MŠ na zahradě ZŠ Sekaniny 
 • Návštěva planetária
 • Beseda s městskou policií Honzíkova cesta – školáci
 • Beseda s městskou policií Besip – školáci
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Akce se seniory 
 • Den země 

Kurz bruslení – Sareza Ostrava – Poruba

TERMÍN DALŠÍ LEKCE BRUSLENÍ:

 • O termínu další lekce bruslení budete včas informováni prostřednictvím aplikace Naše MŠ a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. 
 • Bruslení je určeno pro starší a předškolní děti.
 • Probíhá cca 1x měsíčně v měsících říjen – březen na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 

Kurz plavání – Sport Mexiko Slezská Ostrava √

 • Kurz probíhal od středy 29.9.2021 do středy 8. 12. 2021 ve Sport Mexiko Slezská Ostrava (10 lekcí pod vedením certifikovaných lektorů). 
 • Cena kurzu byla celkem 1600,-Kč (Z toho 400,-Kč doprava, která je hrazena ze SRPŠ).

Infrasauna MŠ O. Jeremiáše

 • Pro přihlášené děti
 • Infrasaunu navštěvujeme každé pondělí a úterý dopoledne v nepravidelných intervalech – skupina 6 dětí dle rozpisu tříd, děti si nic s sebou neberou, ručníky, deky a pitný režim je zajištěn.