Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace. 

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou upřesněny v aplikaci Naše MŠ a aktuálně vyvěšeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • JABLÍČKOHRANÍ – Podzimní zahradní slavnost plná soutěží a jablíčkových radovánek se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 15:00 hodin na zahradě mateřské školy. (Prosíme všechny rodiče o spolupráci při realizaci této slavnosti. S dětmi doma připravte jakoukoliv pochutinu z jablek a přineste na společné setkání na zahradě mateřské školy.) JABLÍČKOHRANÍ.docx
 • Třídní schůzky – Středa 14. 9. 2022 od 15:30 hodin v jednotlivých třídách mateřské školy
 • Karneval 
 • Den otevřených dveří – Video prohlídka mateřské školy
 • Velikonoční tvořivé dílny 
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024
 • Besídka ke Dni matek 
 • Den dětí
 • Rozloučení se školáky – Pasování školáků 

Divadla a další představení pro děti

 • Divadelní představení v prostorách mateřské školy – V ÚTERÝ 11. 10. 2022 V 10:30 HODIN SE USKUTEČNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADLA LETADLO S NÁZVEM „VÝPRAVA ZA LEDNÍM MĚDVĚDEM“

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Ukázková lekce tanečního kroužku CARMEN – Pondělí 12. 9. 2022 v 8:20 hodin v tělocvičně mateřské školy
 • Halloween v MŠ „Strašidýlkové dopoledne“ 
 • Exkurze do Střediska přírodovědců v Ostravě 
 • Návštěva Knihovny města Ostravy na ulici Podroužkova
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení u stromečku  
 • Vánoční fotografování dětí
 • Karneval 
 • Akce ZŠ a MŠ na zahradě ZŠ Sekaniny 
 • Den Země ve spolupráci se ZŠ I. Sekaniny 
 • Cvičný požární požární poplach 
 • Akce se seniory 
 • Beseda Policie ČR „Bezpečnost pro MŠ“ 
 • Návštěva dopravního hřiště MŠ Ukrajinská 
 • Beseda s Městskou policií Ostrava „BESIP“ 
 • Fotografování tříd MŠ  
 • Oslava MDD
 • Akce pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ I. Sekaniny
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka 
 • Návštěva planetária
 • Polodenní výlet

Kurz bruslení – Sareza Ostrava – Poruba

 • Bruslení je určeno především pro předškolní děti. 
 • Bruslení bude probíhat v nepravidelných intervalech cca 1x měsíčně v měsících říjen – březen na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 

Kurz plavání – Sport Mexiko Slezská Ostrava 

 2. LEKCE PLAVECKÉHO KURZU

 • Druhá lekce plaveckého kurzu se uskuteční ve středu 5. 10. 2022. Přihlášené děti musí být v MŠ NEJPOZDĚJI V 7:15 HOD. Děti budou svačit ráno po příchodu do MŠ.
 • S SEBOU DO BATŮŽKU (vše řádně podepsané):
  • plaveckou čepici – děvčátka s dlouhými vlasy
  • gumovou obuv (např. Crocsy)
  • plavky
  • ručník
  • sáček na mokré věci
  • pití v plastové láhvi
 • Předpokládaný návrat dětí do mateřské školy cca. v 11:00 hod.

 • Kurz plavání je určen především pro předškolní děti. 
 • Kurz probíhá od středy 21. 9. 2022 do středy 30. 11. 2022 ve Sport Mexiko Slezská Ostrava (10 lekcí pod vedením certifikovaných lektorů). 
 • Cena kurzu bude 2200 Kč s přihláškou do SPORT MEXIKO 1900 Kč 
  (odkaz na přihlášku do SPORT MEXIKO: https://forms.gle/sNCyMkENMYnkaPTv7 )

Infrasauna MŠ O. Jeremiáše

 • Pro přihlášené děti
 • Infrasaunu navštěvujeme každé pondělí a úterý dopoledne v nepravidelných intervalech – skupina 6 dětí dle rozpisu tříd, děti si nic s sebou neberou, ručníky, deky a pitný režim je zajištěn. 

Lyžařský kurz – Ski areál Vaňkův kopec

 • Týdenní lyžařský kurz bude probíhat ve SKI AREÁLU VAŇKŮV KOPEC.
 • Kurz je určen pro děti od 4 let a bude probíhat formou skupinové výuky pod vedením kvalifikovaných lyžařských instruktorů. Děti budou rozděleny do skupin podle stupně pokročilosti.
 • Celkem děti absolvují 5*dvouhodinovou lekci s přestávkou na svačinu. Kurz je zakončen závody ve slalomu s diplomy, medailemi a cenami.
 • Cena kurzu 2790,- Kč + autobusová doprava. (Možnost zapůjčení kompletního lyžařského vybavení za zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu – 350,- Kč.)