Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2019/2020

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují. Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Třídní schůzky – 19. 9. 2019 v 15.15 hodin
 • Bramboriáda – 3. 10. 2019 v 15.00 hodin na zahradě školky
 • Fotografování dětí – 22. 10. 2019 od 8 hodin – Sady
 • Vánoční vystoupení našich školáků na Alšově náměstí v Porubě – 11. 12. 2019 v 16. 40 hodin
 • Vánoční tvoření s rodiči – 16. 12. 2019 od 14. 45 hodin
 • Malý a velký konstruktér – tvoření s tatínky
 • Karneval v domově Slunečnice – 21. 2. 2020
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Besídka ke Dni matek
 • Akce v ZŠ I. Sekaniny – 9. října 2019 dopoledne – navštívili školáci 1. třídu
 • Den otevřených dveří
 • Den pro maminku – besídky
 • Dětský den – akce s rodiči na školní zahradě
 • Opékání na školní zahradě, rozloučení se školáky

Divadla a další představení pro děti

 • 11. 12. 2019 v 9 hodin – Divadlo Smíšek v MŠ – DVA MRAZÍCI – platba hrazena ze spolku rodičů

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Beseda s městskou policií
 • Beseda s myslivcem p. Žurkem – 6. 11. 2019 dopoledne v MŠ – pro mladší děti 
 • Zvířata naší přírody – výukový program v ZOO Ostrava – pro školáky – 6. 11. 2019 – odjezd od MŠ v 8.15 hodin
 • Mikulášské dopoledne ve spolupráci se ZŠ – 5. 12. 2019 dopoledne
 • Vánoční dopoledne s nadílkou – 16. 12. 2019
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Ekologické akce a exkurse
 • Akce se seniory
 • Návštěva Hvězdárny
 • Den země
 • Jarošův statek
 • Návštěva oblasti Dolních Vítkovic – polytechnické centrum
 • MDD – týden pro děti.
 • Polodenní výlet
 • Saunování –

Bruslení

 • Informace pro přihlášené děti visí v šatně třídy- v Mš do 8 hodin – děti se před odjezdem nasvačí.
 • 30. 9. 2019
 • 7. 10. 2019 – třída Motýlků
 • 21. 10. 2019 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko
 • 12. 11. 2019 – třída Motýlků
 • 29. 11. 2019 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko
 • 2. 12. 2019 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko
 • 10. 12. 2019 – třída Motýlků – zrušeno
 • 14. 1. 2020 – třída Motýlků
 • 28. 1. 2020 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko

Kurz plavání

 • Proběhl na podzim 2019 v počtu 10 lekcí – 12. 9. – 14. 11. 2019
 • 3. 10. 2019  – plavání odpadlo  – náhradní proběhlo 20. 9. 2019

Kurz lyžování

 • Zima 2020 – PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁJEMCŮ – letáček visí v šatně
 • Informace k platbě již visí v šatně

Škola v přírodě

 • Červen 2020 – PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁJEMCŮ – letáček visí v šatně – nutná registrace na webu – vytištěnou přihlášku doneste do MŠ