Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace. 

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou upřesněny v aplikaci Naše MŠ a aktuálně vyvěšeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Třídní schůzky – čtvrtek 9. 9. 2021 v 15:15 hod. √
 • Noc vědců v Planetáriu Ostrava
 • Podzimní soutěž pro všechny rodiče a děti „Vyrob si skřítka Podzimníčka“ –            Od 30.9.2021 do 7.10.2021 noste do MŠ Vaše vyrobené skřítky Soutěž-skřítka-Podzimníčka--rotated.jpg
 • Podzimní tvoření s tatínky „Táto, ukaž mi to“  
 • Bramboriáda – čtvrtek 16. 9. 2021 od 15:15 hod. √
 • Karneval v MŠ 
 • Akce v ZŠ I. Sekaniny 
 • Den otevřených dveří – online
 • Besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 
 • Rozloučení se školáky – Pasování školáků 

Divadla a další představení pro děti

 • Divadlo Smíšek představení s názvem „VESMÍRNÁ POHÁDKA“ – pátek 12. 11. 2021 v 9:00 v prostorách MŠ O. Synka (vstupné je hrazeno ze SRPŠ) √

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Ukázková lekce TANEČNÍHO KROUŽKU CARMEN √
 • Vánoční fotografování dětí
 • Návštěva Knihovny města Ostravy na ulici Podroužkova
 • Exkurze do Světa techniky v Dolních Vítkovicích
 • Oslava MDD
 • Karneval 
 • Polodenní výlet 
 • Akce ZŠ a MŠ na zahradě ZŠ Sekaniny 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení u stromečku 
 • Návštěva planetária
 • Beseda s městskou policií Honzíkova cesta – školáci
 • Beseda s městskou policií Besip – školáci
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Akce se seniory 
 • Den země 

Kurz bruslení – Sareza Ostrava – Poruba

 • Bruslení je určeno pro starší a předškolní děti.
 • Probíhá cca 1x měsíčně v měsících říjen – březen na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 

1. LEKCE BRUSLENÍ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 25.10.2021 – INFORMACE K ODJEZDU

 • Přihlášené děti musí být v MŠ NEJPOZDĚJI V 8:00 HOD.
 • Děti budou potřebovat nepromokavé a teplé oblečení, rukavice a přilbu (příp. možnost zapůjčení na stadionu). Svačit budou děti v mateřské škole před odjezdem.
 • S sebou do batůžku: Brusle a helmu (příp. možnost zapůjčení přímo na stadionu Sareza), pití v uzavíratelné láhvi.
 • Doprava bude zajištěna běžnými spoji MHD, proto je nutné, aby děti měly roušku nebo respirátor.

Kurz plavání – Sport Mexiko Slezská Ostrava

5. LEKCE PLAVECKÉHO KURZU STŘEDA 27.10.2021 – INFORMACE K ODJEZDU

 • Přihlášené děti musí být v MŠ NEJPOZDĚJI V 7:15 HOD.
 • Svačinu mají děti připravenou ve svých třídách v MŠ. 
 • Rodiče dětí, které neabsolvovaly ještě žádnou lekci, musí ráno před odjezdem odevzdat paní učitelce ve třídě podepsané čestné prohlášení. Jinak se dítě nebude moci plaveckého kurzu zúčastnit. ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ.docx
 • S sebou do batůžku: plaveckou čepici (děvčátka s dlouhými vlasy), gumovou obuv (např. Crocsy), plavky, ručník, sáček na mokré věci, pití v plastové láhvi 

 • Kurz probíhá od středy 29.9.2021 každý týden v 10 lekcích pod vedením certifikovaných lektorů. 
 • Cena kurzu je celkem 1600,-Kč (Z toho 400,-Kč doprava, která je hrazena ze SRPŠ).

Infrasauna MŠ O. Jeremiáše

 • pro přihlášené děti
 • úterky a středy dopoledneskupina 6 dětí dle rozpisu tříd, děti si nic s sebou neberou, ručníky, deky a pitný režim je zajištěn