Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2023/2024

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou upřesněny v aplikaci Naše MŠ a aktuálně vyvěšeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Začátek školního roku 2023/2024 – Pondělí 4. 9. 2023 
 • Třídní schůzky 
 • Akce ve spolupráci se ZŠ I. Sekaniny 
 • Besídka ke Dni matek 
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 
 • Den otevřených dveří – Video prohlídka mateřské školy 
 • Karneval 
 • Den dětí 
 • Rozloučení s předškoláky

Divadla a další představení pro děti

 • Divadelní představení v prostorech mateřské školy 

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Ukázková lekce tanečního kroužku CARMEN – Úterý 12. 9. 2023 od 9:30 hodin v prostorech mateřské školy 
 • Návštěva dopravního hřiště MŠ Ukrajinská
 • Dopravní hřiště MŠ Ukrajinská „SOUTĚŽ KOLOBĚŽKA“ 
 • Polodenní výlet 
 • Fotografování tříd MŠ 
 • Akce pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ I. Sekaniny 
 • Koncert pro předškolní děti v ZUŠ J. Valčíka 
 • Den Země
 • Sportovní dopoledne s FC Poruba pro předškolní děti 
 • Beseda pro předškoláky s městskou policií „BESIP“ 
 • Akce se seniory 
 • Jarní fotografování dětí 
 • Vánoční posezení u stromečku 
 • Mikulášská nadílka 
 • Návštěva Knihovny města Ostravy na ulici Podroužkova 
 • Exkurze pro předškoláky do Střediska přírodovědců v Ostravě 
 • Vánoční fotografování dětí 
 • Logická olympiáda 
 • Screening předškolní zralosti
 • Cvičný požární požární poplach 
 • Beseda Policie ČR „Bezpečnost pro MŠ“ 

Kurz bruslení – Sareza Ostrava – Poruba

 • Bruslení je určeno pro starší a předškolní děti.
 • Bude probíhat cca 1x měsíčně v měsících listopad – březen na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 

Kurz plavání – Sport Mexiko Slezská Ostrava 

 • Kurz plavání bude probíhat od středy 18. 10. 2023 – každý týden v 10 lekcích pod vedením certifikovaných lektorů v Sport Mexiko ve Slezské Ostravě.
 • Do kurzu se mohou přihlásit děti od dovršení 4 let. Přednostně budou do kurzu zařazeny předškolní děti.
 • Cena kurzu je celkem: 1 900,-Kč

Infrasauna MŠ O. Jeremiáše

 • Pro přihlášené děti (přihlašování probíhá přes aplikaci Naše MŠ – sekce KROUŽKY)
 • Infrasaunu budeme navštěvovat každé pondělí dopoledne v nepravidelných intervalech od října 2023 – skupina 12 dětí dle rozpisu tříd, děti si nic s sebou neberou, ručníky, deky a pitný režim je zajištěn. 

Lyžařský kurz – Ski areál Skalka family park

 • Lyžování bude probíhá 19.2. – 23.2. 2023 v dopoledním bloku. (Dopolední čas výuky je dle příjezdu cca 8:50 – 10:50.)
 • Cena kurzu: 3 990,-  (vč. dopravy do ski areálu)
  V ceně kurzu je zahnuto:
  Úrazové pojištění pro každé dítě
  Skipas během vyučovacích lekcí
  2 hodiny lyžování s instruktory denně od pondělí do pátku
  Kvalifikovaní instruktoři
  Svačina + teplý čas
  Zázemí pro děti kvůli převlečení
  Plno zábavy a odměna na konci kurzu
  V pátek probíhá slavnostní ukončení pro rodiče, aby se podívali, co se děti za celý týden naučily.
 • V případě zájmu je možné zapůjčit lyžařské vybavení (lyže, lyžařskou obuv, helmu) za příplatek 500,- Kč na celou dobu kurzu.

  Přihlašování probíhá přes aplikaci Naše MŠ – sekce KROUŽKY.  POZDĚJI BUDE SPUŠTĚNO PŘIHLAŠOVÁNÍ U ORGANIZÁTORA AKCE.