Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2022/2023

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou upřesněny v aplikaci Naše MŠ a aktuálně vyvěšeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • PŘEDČÍTÁNÍ DĚTEM V RÁMCI PROJEKTU CELÉ ČESKO ČTĚ DĚTEM – Čtení bude probíhat od 27. 3. 2023 do 6. 4. 2023 v jednotlivých třídách v čase od 12:30 do 13:00. V případě zájmu prosíme o přihlášení na konkrétní den v aplikaci Naše MŠ v sekci „AKCE“. 
 • ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 – středa 3. 5. 2023 a čtvrtek 4. 5. 2023 od 7:00 – 15:00 hodin 
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Video prohlídka mateřské školy – středa 3. 5. 2023
 • VELIKONOČNÍ JARMARK – Ve středu 29. 3. 2023 v časech 12:30 – 13:00 a 14:45 – 16:30 hodin v prostorech před mateřskou školou Velikonoční-jarmark.jpg – POZOR ZMĚNU Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
 • KARNEVAL V ROCK AND ROLL GARAGE CLUB OSTRAVA –  Úterý 21. 3. 2023 od 15:30 hod. Těšit se můžete na vystoupení společnosti Ententýky, malování na obličej a tombolu. Vstupné pro děti zdarma (hrazeno z prostředků Spolku rodičů), dospělý 100,-Kč. Lístky k zakoupení ve školičce. (Počet míst omezen.) KARNEVAL.png
 • Akce ve spolupráci se ZŠ I. Sekaniny – Přednáška pro rodiče budoucích školáků „Do školy s úsměvem“ – 8. února v 15:15 hodin v prostorech MŠ O. Synka (zvoňte do třídy Motýlků). Beseda je hrazena z ŠABLON I OPJAK. IMG20230202130717.jpg
 • VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ NA ALŠOVÉM NÁMĚSTÍ – V pátek 9. 12. 2022 v 16:00 hodin zveme všechny rodiče a děti na Alšovo náměstí na zpívání u vánočního stromu na Hlavní třídě. Společně si zpříjemníme předvánoční čas. Předškolní děti si pro Vás připravily krátké vystoupení. VÁNOČNÍ HVĚZDA
 • VĚDA NÁS BAVÍ 2 – V pondělí 21. 11. 2022 v čase od 15:00 do 16:00 hodin zveme všechny rodiče a děti na odpolední workshop v jednotlivých třídách. Společně s dětmi si budete hrát na malé a velké vědce. Budete si moct vyzkoušet vybrané pokusy, konstruování z nejrůznějších stavebnic, experimentovat s netradičními pomůckami a také budete objevovat základy jednoduchého programovaní. VĚDA-NÁS-BAVÍ-2-LETÁČEK.docx
 • PODZIMNÍ VERNISÁŽE „DRÁČEK LISTNÁČEK“ – Vyrobte s dětmi doma „DRÁČKA LISTNÁČKA“ z přírodnin a přineste Vaše výrobky do MŠ nejpozději do 31.10.2022 (označte je jménem Vašeho dítěte). Každý výrobek bude odměněn malými dárečky. PODZIMNÍ-VERNISÁŽ.jpg
 • JABLÍČKOHRANÍ – Podzimní zahradní slavnost plná soutěží a jablíčkových radovánek se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 15:00 hodin na zahradě mateřské školy.  JABLÍČKOHRANÍ.docx
 • FESTIVAL PTACTVA – Zajděte se s dětmi podívat na ukázku odchytu a kroužkování ptáků v břehových porostech řeky Odry s doprovodným komentářem – neděle 9. 10. 2022 od 9:00 hodin FP_2021-Pozvanka-Ostrava.jpg
 • NOC VĚDCŮ V OSTRAVĚ – Zajděte se s dětmi podívat na workshop s názvem „Jak zní a chutnají dětské knížky?“ uskuteční se v pátek 30. 9. 2022 od 17:00 hodin v prostorech Ostravské univerzity na ulici Českobratrská 16, učebna B 212 NOC-VĚDCŮ.pdf
 • Třídní schůzky – Středa 14. 9. 2022 od 15:30 hodin v jednotlivých třídách mateřské školy
 • Jarní tvoření s rodiči 
 • Besídka ke Dni matek 
 • Den dětí 
 • Rozloučení se školáky – Pasování školáků 

Divadla a další představení pro děti

 • Divadelní představení v prostorech mateřské školy – VE STŘEDU 5. 4. 2023 V 9:00 HODIN SE USKUTEČNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADLA SMÍŠEK (Hrazeno z prostředků Spolku rodičů) 

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • AKCE SE SENIORY – Jarní zpívání dětí v Domově s pečovatelskou službou Astra v Ostravě – Porubě se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 v 10:00 hodin
 • NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ MŠ Ukrajinská – Úterý 11. 4. 2023 v 8:30 hodin
 • BESEDA PRO PŘEDŠKOLÁKY S MĚSTSKOU POLICIÍ „BESIP“ – Čtvrtek 20. 4. 2023 od 13:00 hodin v prostorech mateřské školy
 • JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – Středa 29. 3. 2023 od 8:00 hodin v prostorech mateřské školy
 • PROJEKTOVÝ DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY S MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU „Malý architekt“ – Úterý 28. 3. 2023 od 8:30 hod. v prostorech mateřské školy
 • PROJEKTOVÝ DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY S MALOU DIGITÁLNÍ UNIVERZITOU „Logické hry II“ – Pondělí 13. 3. 2023 od 8:30 hod. v prostorech mateřské školy Malá-logická-univerzita.pdf
 • EXKURZE DO SVĚTA TECHNIKY V OSTRAVĚ – VÍTKOVICÍCH „Doktorská školička“- úterý 14. 3. 2023 pro všechny děti ze třídy Motýlci a Berušky (Příchod dětí ze třídy Motýlci a Berušky nejpozději DO 7:30 HOD.) Doprava autobusem je hrazena z prostředků Spolku rodičů (SRPŠ) SVĚT-TECHNIKY.pdf
 • EXKURZE DO SVĚTA TECHNIKY V OSTRAVĚ – VÍTKOVICÍCH „Doktorská školička“- úterý 28. 2. 2023 pro všechny děti ze třídy Krtečci a Sluníčka (Příchod dětí ze třídy Krtečci a Sluníčka nejpozději DO 7:30 HOD.) Doprava autobusem je hrazena z prostředků Spolku rodičů (SRPŠ) SVĚT-TECHNIKY-1.pdf
 • Beseda s Městskou policií Ostrava „BESIP“ pro předškolní děti – Úterý 21. 2. 2023 od 8:00 hodin v prostorech mateřské školy (Příchod předškolních dětí do mateřské školy nejpozději v 7:45 hod.)
 • PROJEKTOVÝ DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY S MALOU DIGITÁLNÍ UNIVERZITOU „Logické hry“ – Pondělí 9. 1. 2023 od 8:30 hod. v prostorách mateřské školy
 • Divadelní představení v KD Poklad v Ostravě – Porubě – Pátek 16. 12. 2022 divadelní představení s názvem „Vánoční hvězda“
 • Vánoční vystoupení předškolních dětí v Armádě spásy se uskuteční v pátek 16. 12. 2022 od 14:00 hodin.  
 • VÁNOČNÍ POSEZENÍ U STROMEČKU – Pondělí 19. 12. 2022 v dopoledních hodinách v jednotlivých třídách mateřské školy. Děti si můžou přinést malou krabičku s cukrovím.  
 • AKCE SE SENIORY – Vánoční vystoupení dětí v Domově s pečovatelskou službou Astra v Ostravě – Porubě se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2022 v 10:00 hodin
 • Mikulášská nadílka – Ve čtvrtek 8. 12. 2022 bude v dopoledních hodinách pro děti v mateřské škole vystoupení „NEBE PEKLÍČKO“ s Mikulášskou nadílkou. Děti mohou v tento den přijít v kostýmu ČERTA, ANDĚLA NEBO MIKULÁŠE.  (Hrazeno ze Spolku rodičů.) 
 • Návštěva Knihovny města Ostravy na ulici Podroužkova – pro předškolní děti – pondělí 21. 11. 2022 v 10:00 hod. – vzdělávací program s názvem „ZAČAROVANÁ KNIHOVNA“ 
 • Exkurze pro předškoláky do Střediska přírodovědců v Ostravě – výukový program s názvem „Ježkův rok“ – 
 • úterý 8. 11. 2022 (předškoláci ze třídy Motýlků a Berušek) , úterý 9. 11. 2022 (předškoláci ze třídy Sluníček a Krtečků) Předškolní děti musí být nejpozději v 7:30 hod. v MŠ. S sebou do batůžku: pláštěnku, přezůvky plakát-ježkův-rok.docx
 • Halloween v MŠ „Strašidýlkové dopoledne“ – pondělí 31. 10. 2022 v dopoledních hodinách
 • EXKURZE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI DO SVĚTA TECHNIKY V OSTRAVĚ – VÍTKOVICÍCH – čtvrtek 3. 11. 2022 (vzdělávací program „Putování za medem“) – Předškolní děti musí být nejpozději v 7:15 hod. v MŠ. S sebou do batůžku: pití v uzavíratelné láhvi, malou sladkost Svět-techniky.docx
 • VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 8:00 hodin
 • Návštěva předškoláků v ZŠ I. Sekaniny – pátek 21. 10. 2022 v 10:00 hodin
 • LOGICKÁ OLYMPIÁDA – Základní kolo soutěže (pro přihlášené děti) proběhne on-line formou z domova v termínu 22. 10. – 28. října 2022
 • Návštěva dětí 1. tříd ZŠ I. Sekaniny na zahradě mateřské školy – pátek 7. 10. 2022 od 10:00 hodin 
 • Ukázková lekce tanečního kroužku CARMEN – Pondělí 12. 9. 2022 v 8:20 hodin v tělocvičně mateřské školy
 • Karneval 
 • Akce ZŠ a MŠ na zahradě ZŠ Sekaniny 
 • Den Země ve spolupráci se ZŠ I. Sekaniny 
 • Cvičný požární požární poplach 
 • Beseda Policie ČR „Bezpečnost pro MŠ“ 
 • Fotografování tříd MŠ  
 • Oslava MDD
 • Akce pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ I. Sekaniny
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka 
 • Návštěva planetária
 • Polodenní výlet

Kurz bruslení – Sareza Ostrava – Poruba

TERMÍN DALŠÍ LEKCE BRUSLENÍ:

 • DALŠÍ LEKCE BRUSLENÍ PROBĚHNE V PÁTEK 24.3.2023 – INFORMACE K ODJEZDU
  • Přihlášené děti musí být v MŠ NEJPOZDĚJI V 8:00 HOD. BRUSLENÍ-NA-STADIONU-SAREZA-OSTRAVA-2.docx
  • Děti budou potřebovat nepromokavé a teplé oblečení, rukavice a přilbu (příp. možnost zapůjčení na stadionu). Svačit budou děti v mateřské škole před odjezdem.
  • S sebou do batůžku: Brusle a helmu (příp. možnost zapůjčení přímo na stadionu Sareza), pití v uzavíratelné láhvi.
  • Doprava bude zajištěna běžnými spoji MHD.

 • Bruslení je určeno pro starší a předškolní děti.
 • Probíhá cca 1x měsíčně v měsících listopad – březen na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 

Kurz plavání – Sport Mexiko Slezská Ostrava 

 • Kurz probíhal od středy 21. 9. 2022 do středy 30. 11. 2022 ve Sport Mexiko Slezská Ostrava (10 lekcí pod vedením certifikovaných lektorů). 
 • Cena kurzu: 2200 Kč (s přihláškou do klubu SPORT MEXIKO 1900 Kč)
   

Infrasauna MŠ O. Jeremiáše

 • Pro přihlášené děti
 • Infrasaunu navštěvujeme od 3. 10. 2022 každé pondělí dopoledne v nepravidelných intervalech – skupina 12 dětí dle rozpisu tříd, děti si nic s sebou neberou, ručníky, deky a pitný režim je zajištěn. 

Lyžařský kurz – Ski areál Vaňkův kopec

 • Týdenní výjezdový lyžařský kurz probíhal ve SKI AREÁLU VAŇKŮV KOPEC v termínu 30.1.2023 – 3.2.2023.
 • Kurz byl určen pro děti od 4 let a probíhal formou skupinové výuky pod vedením kvalifikovaných lyžařských instruktorů. Děti byly rozděleny do skupin podle stupně pokročilosti.
 • Celkem děti absolvovaly  5*dvouhodinovou lekci s přestávkou na svačinu. Kurz byl zakončen závody ve slalomu s diplomy, medailemi a cenami.
 • Cena kurzu byla 2790,- Kč + autobusová doprava. (Možnost zapůjčení kompletního lyžařského vybavení za zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu – 350,- Kč.)