Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2019/2020

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI se plánované akce ruší.

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují. Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Třídní schůzky – 19. 9. 2019 v 15.15 hodin √
 • Bramboriáda – 3. 10. 2019 v 15.00 hodin na zahradě školky √
 • Fotografování dětí – 22. 10. 2019 od 8 hodin – Sady √
 • Vánoční vystoupení našich školáků na Alšově náměstí v Porubě – 11. 12. 2019 v 16. 40 hodin √
 • Vánoční tvoření s rodiči – 16. 12. 2019 od 14. 45 hodin √
 • Malý a velký konstruktér – tvoření s tatínky – 27. 1 .2020 od 14.45 hodin √
 • Karneval v domově Slunečnice – 21. 2. 2020 √
 • Jarní fotografování dětí – jednotlivci 
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Akce v ZŠ I. Sekaniny – 9. října 2019 dopoledne – navštívili školáci 1. třídu √
 • Den otevřených dveří
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021
 • Focení tablo třída
 • Den pro maminku
 • Dětský den
 • Pasování školáků

Divadla a další představení pro děti

 • 11. 12. 2019 v 9 hodin – Divadlo Smíšek v MŠ – DVA MRAZÍCI – platba hrazena ze Spolku rodičů √
 • 4. 3. 2020 – Divadlo v MŠ – „Průzkumníci v lese“ – 8. 45 hodin, vstupné hrazeno ze Spolku rodičů √
 • 22. 4. 2020 – Divadlo v MŠ – „Divadlo ke Dni země“ – od 9 hodin, vstupné hrazeno ze Spolku rodičů
 • 26. 5. 2020 – Divadlo v MŠ – „Cesta kolem světa“ – od 9 hodin, vstupné hrazeno ze Spolku rodičů

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Beseda s myslivcem p. Žurkem – 6. 11. 2019 dopoledne v MŠ – pro mladší děti  √
 • Zvířata naší přírody – výukový program v ZOO Ostrava – pro školáky – 6. 11. 2019 – odjezd od MŠ v 8.15 hodin
 • Mikulášské dopoledne ve spolupráci se ZŠ – 5. 12. 2019 dopoledne √
 • Vánoční dopoledne s nadílkou – 16. 12. 2019
 • Dolní oblast Vítkvice – Svět techniky – 26. 2. 2020 – v 7. 15 hodin v MŠ – školáci √
 • Beseda s městskou policií Honzíkova cesta – 10. 3. 2020 ve 13 hodin – školáci
 • Návštěva Planetária – 19. 3. 2020 – od MŠ v 9 hodin – školáci a starší děti
 • Beseda s městskou policií Besip – 25. 3. 2020 ve 13 hodin – školáci
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka – jaro 2020
 • Akce se seniory
 • Program Technické university v MŠ – Malý architekt – pro školáky
 • Program Technické university v MŠ  – Malý inženýr – pro školáky
 • Program Technické university v MŠ – Malý projektant  – pro školáky
 • Den země – duben 2020
 • Jarošův statek –  školáci
 • Návštěva oblasti Dolních Vítkovic – polytechnické centrum
 • MDD – týden pro děti – 1 – 5. 6. 2020
 • Divadlo loutek
 • Polodenní výlet “ Dinopark“
 • Saunování – infrasauna MŠ O. Jeremiáše, sudý týden dle rozpisu tříd – předem nehlásíme – děti jdou dle pořadí

Bruslení

 • Informace pro přihlášené děti visí v šatně třídy.
 • 30. 9. 2019 √
 • 7. 10. 2019 – třída Motýlků
 • 21. 10. 2019 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko
 • 12. 11. 2019 – třída Motýlků √
 • 29. 11. 2019 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko √
 • 2. 12. 2019 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko √
 • 10. 12. 2019 – třída Motýlků – zrušeno
 • 14. 1. 2020 –  třída Motýlků √
 • 28. 1. 2020 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko√
 • 19. 2 .2020 – třída Motýlků √
 • 20. 2. 2020 – třída Berušek, Krtečků, Sluníčko v MŠ do 8 hodin √
 • ZRUŠENO – 13. 3. 2020 : 10 -11 hodin – třída Berušky, Sluníčko a Krtci.
 • ZRUŠENO – 18. 3. 2020 : 10 -11 hodin – třída Motýlci
 • ZRUŠENO – 20. 3. 2020 : 9.45 -10.45 hodin – třída Berušky, Sluníčko a Krtci.
 • ZRUŠENO – 25. 3. 2020 : 10 -11 hodin – třída Motýlci

Kurz plavání

 • Proběhl na podzim 2019 v počtu 10 lekcí – 12. 9. – 14. 11. 2019 √
 • 3. 10. 2019  – plavání odpadlo  – náhradní proběhlo 20. 9. 2019 √

Kurz lyžování

 • Zima 2020 – z důvodu nepřízně počasí je letos kurz zrušen.

Škola v přírodě

 • zrušeno