Klubíky pro nadané děti

KLUBÍKY PRO NADANÉ DĚTI 

ROBOKLUBÍK

Vede: Bc. Lucie Onderková
Četnost: středa (sudý týden) v čase 13:00 – 13:45 hod. 

V Roboklubíku se naše děti zapojují do fascinujícího světa moderních technologií a programování prostřednictvím interaktivního učení s robotickou hračkou BlueBot. Cílem tohoto klubíku je nejen rozvíjet informatické myšlení a technické dovednosti u dětí, ale také podporovat prostorovou představivost, kreativitu a analytické myšlení. 

EKOKLUBÍK

Vede: Janetta Hastíková, Zuzana Staňková
Četnost: každé pondělí v čase 13:00 – 13:45 hod. 

V rámci Ekoklubíku se zaměřujeme na zkoumání  vnitřního a vnějšího prostředí naší MŠ  a to z hlediska enviromentálního, estetického, pocitového. Snažíme se děti motivovat  k vyjádření toho, co se jim líbí či nelíbí, co by chtěly změnit. Sbíráme návrhy pro úpravu prostředí a okolí MŠ. Zaměřujeme se i na šetrné zacházení s materiály a třídění odpadů.

DESKOVÉ HRY 

Vede: Radka Toráčová, Mgr. Hana Votočková, 
Četnost: každé úterý v čase 13:00 – 13:45 hod. 

Deskovými hrami rozvíjíme logické a kreativní myšlení, komunikativní schopnosti, prostorovou orientaci, zrakové vnímání, podporujeme kooperaci ve skupině a zároveň upevňujeme sociální vazby mezi dětmi.

KLUBÍK PAPÍRÁČEK

Vede: Šárka Vojtíšková
Četnost: středa (lichý týden) v čase 13:00 – 13:45 hod. 

Klubík Papíráček poskytuje dětem prostředí, kde mohou rozvíjet své nadání a zájem o výtvarné umění a také sdílet svou kreativitu s ostatními. Cílem tohoto klubíku pro nadané děti je podněcovat dětskou fantazii, kreativitu a posílit dětskou schopnost pracovat s detaily. Prostřednictvím různorodých aktivit se děti učí experimentovat s různými technikami a materiály, což podporuje jejich tvůrčí schopnosti a rozvíjí dovednosti v oblasti výtvarného vyjádření.