Kroužky

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina aneb „Jak připravit předškoláky do školy…“

Probíhá ve všech třídách mateřské školy pod vedením:

I. třída „Sluníčka“ – p. uč. Bc. Lucie Onderková

II. třída „Krtečci“ – p. uč. Janetta Hastíková

III. třída „Motýlci“ – p. uč. Bc. Eva Durníková

IV. třída „Berušky“ – p. řed. Alena Janíčková

 

Určeno pro děti před nástupem do ZŠ
Četnost: 1× za 14 dní v dopoledních hodinách

Děti formou hry „v krajině slov a hlásek“ získávají představu o slově (že má význam i hláskovou strukturu). Při učení děti provází pohádkové postavy – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Toto učení rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají. Jsou zde zařazeny úkoly s „chytáky“ označované jako „past“, což přispívá k soutěživosti a vnímavosti.

Důležité je, aby děti nejdříve rozlišovaly hlásky systémově (samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky) a pracovaly s nimi – a ne naopak, kdy se učí jednotlivé hlásky, které jsou zrovna v učebnici („Mílo, mel! Mele Míla? Mele Ola!“) a vnímají pouze význam slova bez pochopení jeho zvukové stavby. Pochopení zvukové stavby slova pomáhá dětem při nácviku čtení a psaní přirozenou cestou, a tak působí preventivně proti možnému selhání ve škole.

Systematický trénink těchto fonematických schopností se významně podílí na tzv. předčtenářské dovednosti, která je zvlášť důležitá u dětí, které jsou „kandidáty“ na slabé čtenáře nebo na vývojovou poruchu učení (dyslexie, dysortografie).

soubor pdf zde: INFORMACE-TRÉNINK-JAZYKOVÝCH-SCHOPNOSTÍ.pdf

Podívejte, jak pracujeme…

Kroužek jazykové výchovy a komunikace

Vede: Bc. Eva Durníková, Mgr. Hana Votočková
Určeno pro: děti 4 až 6-ti leté
Četnost: v dopoledních hodinách

Kroužek jazykové výchovy a komunikace je zaměřen na nápravu vadné výslovnosti. Do kroužku jsou zařazovány děti s celkovým opožděným vývojem řeči nebo děti s lehkou až střední dyslalií. Děti pracuji jednotlivě nebo ve skupinách u logopedického zrcadla. Každé z dětí má zavedený svůj pracovní sešit, podle kterého procvičují dané hlásky i v domácím prostředí s rodiči. Odborný dohled zde vykonává Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová. Rodiče mají možnost kdykoliv být přítomni logopedické terapii.

Angličtina s úsměvem

Lektorka: PaedDr. Iva Obermanová
Informace: www.ajsusmevem.cz
Určeno pro: děti 3–6 leté
Cena: 450 – 500,- Kč měsíčně
 
Četnost: 1× týdně (Úterý 15:00 – 15:45 hod.)

Angličtina s úsměvem jsou specializované jazykové kurzy pod odborným pedagogickým vedením zaměřené pro předškolní děti. V Ostravě působíme již od roku 2002. Kvalitní výuku bychom Vám rádi nabídli i ve Vaší mateřské školce.

 • zaměřujeme se na komplexní rozvoj dítěte
 • seznamování s cizím jazykem je přirozené, hravé, ale účelné
 • setkání jsou plná pohody, se spoustou her, písniček a říkanek
 • používáme velmi dobře propracovanou metodiku s prvky prožitkové angličtiny
 • efektivně rozvíjíme vyjadřovací schopnosti, inteligenci, fantazii a kreativitu
 • pomáháme u dětí rozvíjet zdravé sebevědomí a víru ve své schopnosti
 • naše formy práce učí děti schopnosti soustředit se

Nabízíme:

 • zdarma nadstandardní zábavné akce pro děti
 • kvalitní a spolehlivý lektorský tým s přátelským vystupováním a citlivým přístupem k dětem
 • podrobné obsahy lekcí s návody na hry a možnostmi procvičování jazyka i doma
 • … a mnoho dalšího…

Přihlašování do kroužku probíhá přes aplikaci Naše MŠ (sekce Kroužky).

Po přihlášení do aplikace je nutné se přihlásit ještě na webových stránkách:

www.ajsusmevem.cz

Kontakt: PaedDr. Iva Obermanová

 • tel. 725 098 828
 • iva.obermanova@ajsusmevem.cz
 • www.ajsusmevem.cz

Taneční a pohybový kroužek

Zajišťuje: Taneční škola CARMEN
Trenéři: Lukáš Čep – mistr ČR v latinskoame­rických tancích
Určeno pro: všechny zájemce

Roční kurzovné: 2 300,- Kč

Četnost: 1× týdně (Středa 15:25 – 16:10 hod.)

Tš Carmen zve všechny malé tanečníky a tanečnice na neuvěřitelnou taneční zábavu! 🕺💃 Náš taneční kroužek je plný radosti, pohybu a taktů hudby, které rozvíjí dětskou kreativitu a sebevědomí.

Co můžete očekávat? 🌈 Skvělou zábavu pro vaše děti 🎶 Naučí se základy tance a rytmu 🤝 Budování nových přátelství 🌻 Podpora rozvoje motoriky a sebejistoty 

Talentované děti mají možnost pokračovat v tanečním klubu LR COSMETIC dance team.

Přihlašování do kroužku probíhá přes aplikaci Naše MŠ (sekce Kroužky).

Po přihlášení do aplikace je nutné se přihlásit ještě na webových stránkách LR-DANCE/CARMEN:

https://www.lr-dance.cz/carmen/

Kroužek JUDA 

Zajišťuje: Club Baník Ostrava, z.s.

Určeno pro: pro děti od 4 let 

Četnost: 1× týdně (Čtvrtek – 1.skupina 14:45 – 15:30 hod. Třída Motýlci a Krtečci, 2.skupina 15:30 – 16:15 Třída Sluníčka a Berušky)

Judo je nejpopulárnější bojové umění v Evropě. Judo rozvíjí také mentální schopnosti, jako jsou vnitřní klid, sebeovládání, rozhodnost, trpělivost, soustředění, vzájemnou úctu a disciplínu.