Kroužky

Kroužek jazykové výchovy a komunikace

Vede: Bc. Eva Durníková, Ing. Bc. Hana Křupalová 
Určeno pro: děti 4 až 6-ti leté
Četnost: v dopoledních hodinách

Kroužek jazykové výchovy a komunikace je zaměřen na nápravu vadné výslovnosti. Do kroužku jsou zařazovány děti s celkovým opožděným vývojem řeči nebo děti s lehkou až střední dyslalií. Děti pracuji jednotlivě nebo ve skupinách u logopedického zrcadla. Každé z dětí má zavedený svůj pracovní sešit, podle kterého procvičují dané hlásky i v domácím prostředí s rodiči. Odborný dohled zde vykonává Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová. Rodiče mají možnost kdykoliv být přítomni logopedické terapii.

Keramika

Zajišťuje: www.krouzky.cz
Určeno pro: děti od 4 let
Četnost: 1× týdně v pondělí (15:00 – 16:00)

Při práci s hlínou rozvíjíme u dětí jejich citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Děti se seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku.

Děti budou potřebovat oděv pro práci s hlínou (zástěrku, větší košili nebo triko), hadr nebo utěrku na podložení práce.

Cena: 1 290,- Kč za pololetí

Angličtina s úsměvem

Lektorka: PaedDr. Iva Obermanová
Informace: www.ajsusmevem.cz
Určeno pro: děti 3–6 leté
Četnost: 1× týdně v úterý (15:00 – 15:45)

Angličtina s úsměvem jsou specializované jazykové kurzy pod odborným pedagogickým vedením zaměřené pro předškolní děti. V Ostravě působíme již od roku 2002. Kvalitní výuku bychom Vám rádi nabídli i ve Vaší mateřské školce.

 • zaměřujeme se na komplexní rozvoj dítěte
 • seznamování s cizím jazykem je přirozené, hravé, ale účelné
 • setkání jsou plná pohody, se spoustou her, písniček a říkanek
 • používáme velmi dobře propracovanou metodiku s prvky prožitkové angličtiny
 • efektivně rozvíjíme vyjadřovací schopnosti, inteligenci, fantazii a kreativitu
 • pomáháme u dětí rozvíjet zdravé sebevědomí a víru ve své schopnosti
 • naše formy práce učí děti schopnosti soustředit se

Nabízíme:

 • zdarma nadstandardní zábavné akce pro děti
 • kvalitní a spolehlivý lektorský tým s přátelským vystupováním a citlivým přístupem k dětem
 • podrobné obsahy lekcí s návody na hry a možnostmi procvičování jazyka i doma
 • … a mnoho dalšího…

Kontakt a přihlášky: PaedDr. Iva Obermanová

 • tel. 59 694 12 40, 777 639 702
 • ajsusmevem@seznam.cz
 • www.ajsusmevem.cz

Taneční a pohybový kroužek

Zajišťuje: Taneční škola CARMEN
Trenéři: Lukáš Čep – mistr ČR v latinskoame­rických tancích
Určeno pro: všechny zájemce
Četnost: 1× týdně ve středu (15:20 – 16:05)

Kroužek podporuje pohybovou a kondiční průpravu dětí. Co se děti v kroužku naučí: baletní průprava, základy společenských a moderních tanců, strečink, základy aerobiku. Talentované děti mají možnost pokračovat v tanečním klubu LR COSMETIC dance team.

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina aneb „Jak připravit předškoláky do školy…“

Vede: Bc. Eva Durníková, Janetta Hastíková
Určeno pro děti před nástupem do ZŠ
Četnost: 1× týdně v dopoledních hodinách

Děti formou hry „v krajině slov a hlásek“ získávají představu o slově (že má význam i hláskovou strukturu). Při učení děti provází pohádkové postavy – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Toto učení rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají. Jsou zde zařazeny úkoly s „chytáky“ označované jako „past“, což přispívá k soutěživosti a vnímavosti.

Důležité je, aby děti nejdříve rozlišovaly hlásky systémově (samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky) a pracovaly s nimi – a ne naopak, kdy se učí jednotlivé hlásky, které jsou zrovna v učebnici („Mílo, mel! Mele Míla? Mele Ola!“) a vnímají pouze význam slova bez pochopení jeho zvukové stavby. Pochopení zvukové stavby slova pomáhá dětem při nácviku čtení a psaní přirozenou cestou, a tak působí preventivně proti možnému selhání ve škole.

Systematický trénink těchto fonematických schopností se významně podílí na tzv. předčtenářské dovednosti, která je zvlášť důležitá u dětí, které jsou „kandidáty“ na slabé čtenáře nebo na vývojovou poruchu učení (dyslexie, dysortografie).

Podívejte, jak pracujeme…

soubor pdf zde:  trenink_jazykovych_schopnosti