Kroužky

Kroužek jazykové výchovy a komunikace

vede: Gabriela Glajcová, Bc. Eva Durníková
určeno pro: děti 4 až 6-ti leté
četnost: dopoledne

Kroužek jazykové výchovy a komunikace je zaměřen na nápravu vadné výslovnosti. Do kroužku jsou zařazovány děti s celkovým opožděným vývojem řeči nebo děti s lehkou až střední dyslalií. Děti pracuji jednotlivě nebo ve skupinách u logopedického zrcadla. Každé z dětí má zavedený svůj pracovní sešit, podle kterého procvičují dané hlásky doma s rodiči. Odborný dohled zde vykonává Mudr. Vavrošová ze SPC v Ostravě – Zábřehu. Do kroužku je zařazeno 10 – 12 dětí, převážně předškolního věku. Rodiče mají možnost kdykoliv být přítomni logopedické terapii.

Keramika

Keramika od 7. 12. 2020 pokračuje

zajišťuje: www.krouzky.cz
určeno pro: všechny zájemce
četnost: 1× týdně v pondělí 15.00- 16.00 hod.

cena 990 je za pololetí, děti budou potřebovat starou zástěru nebo košili a hadr pod hlínu

Angličtina s úsměvem

lektorka: PaedDr. Iva Obermanová
informace: www.ajsusmevem.cz
určeno pro: děti 3–6 leté
četnost: 1× týdně, úterý  15.15 – 16.00 hod.

Angličtina s úsměvem jsou specializované jazykové kurzy pod odborným pedagogickým vedením zaměřené pro předškolní děti. V Ostravě působíme již od roku 2002. Kvalitní výuku bychom Vám rádi nabídli i ve Vaší mateřské školce.

 • zaměřujeme se na komplexní rozvoj dítěte
 • seznamování s cizím jazykem je přirozené, hravé, ale účelné
 • setkání jsou plná pohody, se spoustou her, písniček a říkanek
 • používáme velmi dobře propracovanou metodiku s prvky prožitkové angličtiny
 • efektivně rozvíjíme vyjadřovací schopnosti, inteligenci, fantazii a kreativitu
 • pomáháme u dětí rozvíjet zdravé sebevědomí a víru ve své schopnosti
 • naše formy práce učí děti schopnosti soustředit se

Nabízíme:

 • zdarma nadstandardní zábavné akce pro děti
 • kvalitní a spolehlivý lektorský tým s přátelským vystupováním a citlivým přístupem k dětem
 • podrobné obsahy lekcí s návody na hry a možnostmi procvičování jazyka i doma
 • … a mnoho dalšího…

Kontakt a přihlášky: PaedDr. Iva Obermanová

 • tel. 59 694 12 40, 777 639 702
 • ajsusmevem@seznam.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • www.ajsusmevem.cz

Tanečení a pohybový kroužek

zajišťuje: Taneční škola CARMEN
trenéři: Lukáš Čep – mistr ČR v latinskoame­rických tancích
určeno pro: všechny zájemce
četnost: 1× týdně ve středu 15.15 – 16.00hod.

Kroužek podporuje pohybovou a kondiční průpravu dětí. Co se děti v kroužku naučí: baletní průprava, základy společenských a moderních tanců, strečink, základy aerobiku. Talentované děti mají možnost pokračovat v tanečním klubu LR COSMETIC dance team.

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina aneb:  Jak připravit předškoláky do školy

Kurz se skládá z 32 lekcí, kdy děti formou hry „v krajině slov a hlásek“ získávají představu o slově (že má význam i hláskovou strukturu). Při učení děti provází pohádkové postavy – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Toto učení rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají. Jsou zde zařazeny úkoly s „chytáky“ označované jako „past“, což přispívá k soutěživosti a vnímavosti.

Důležité je, aby děti nejdříve rozlišovaly hlásky systémově (samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky) a pracovaly s nimi – a ne naopak, kdy se učí jednotlivé hlásky, které jsou zrovna v učebnici („Mílo, mel! Mele Míla? Mele Ola!“) a vnímají pouze význam slova bez pochopení jeho zvukové stavby. Pochopení zvukové stavby slova pomáhá dětem při nácviku čtení a psaní přirozenou cestou, a tak působí preventivně proti možnému selhání ve škole.

Systematický trénink těchto fonematických schopností se významně podílí na tzv. předčtenářské dovednosti, která je zvlášť důležitá u dětí, které jsou „kandidáty“ na slabé čtenáře nebo na vývojovou poruchu učení (dyslexie, dysortografie).

Podívejte, jak pracujeme…

soubor pdf zde:  trenink_jazykovych_schopnosti