Den v mateřské školce

6:00-7:00

 • spontánní hry dle přání a volby dětí
 • děti se scházejí ve II. a III. třídě, nejpozději v 7:00 – 7:30 přecházejí do svých tříd

7:00-9:45

 • didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
 • hry a činnosti dle vlastní volby dětí v centrech aktivit
 • námětové hry dle tematického zaměření výchovně – vzdělávací práce
 • individuální péče o děti se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami = reedukační a kompenzační pedagogická péče
 • jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry, komunikativní kruh

8:45

 • podávání ranní svačiny

9:50-11:50

 • příprava na pobyt venku 
 • pobyt venku

11:50-12:30

 • hygiena
 • podávání oběda

12:30-14:20

 • odpolední odpočinek
 • náhradní nespací aktivity

14:20-14:45

 • vstávání
 • podávání odpolední svačiny

14:45-16:30

 • hry a zájmové činnosti v centrech aktivit
 • pokračování didakticky cílených činností
 • při příznivém počasí pobyt venku