Zaměstnanci

Personální obsazení školy

Ředitelka: Alena Janíčková
Vedoucí učitelka: Gabriela Glajcová

Učitelky:

 • Světlana Habudová
 • Marie Kupková
 • Eva Durníková Bc.
 • Janetta Hastíková
 • Zuzana Staňková
 • Hana Křupalová Ing.et Bc.
 • Lucie Onderková

Asistent pedagoga

 • Alena Seyfrid

Vedoucí školní jídelny: 

 • Eva Pihíková

Kuchařky:

 • Martina Šípková
 • Radomíra Vraspírová

Pracovnice provozu školní jídelny:

 •  

Správní zaměstnanci:

 • Lenka Korabečná
 • Lenka Hrubá

Účetní:

 • Eva Rychlá

Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona, dále pak vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. V oblasti stravování se vedoucí školní kuchyně snaží o neustálé zpestřování jídelníčku ovocem a zeleninou, o to aby děti dostávaly racionální pečivo, nápoje obohacené vitamíny, o časté zařazování mléčných výrobků apod. Rodiče mají možnost přihlásit dítě jen k částečnému stravování.