Zaměstnanci

Personální obsazení školy

Ředitelka: Alena Janíčková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Votočková

Asistentka ředitelky: Romana Liparová

Učitelky:

 • Bc. Eva Durníková
 • Janetta Hastíková
 • Bc. Lucie Onderková
 • Zuzana Staňková
 • Bc. Veronika Šádková, Dis.
 • Radka Toráčová
 • Šárka Vojtíšková
 • Mgr. Hana Votočková

Školní asistent: 

 • Bc. Maja Magdalena Šicová

Vedoucí školní jídelny: 

 • Eva Pihíková

Kuchařky:

 • Martina Šípková
 • Radomíra Vraspírová

Pracovnice provozu školní jídelny:

 • Lenka Geyerová

Správní zaměstnanci:

 • Lenka Korabečná
 • Andrea Targošová

Účetní:

 • Eva Rychlá

Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona, dále pak vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. V oblasti stravování se vedoucí školní kuchyně snaží o neustálé zpestřování jídelníčku ovocem a zeleninou, o to aby děti dostávaly racionální pečivo, nápoje obohacené vitamíny, o časté zařazování mléčných výrobků apod. Rodiče mají možnost přihlásit dítě jen k částečnému stravování.