Klubíky pro nadané děti

Klubíky pro nadané děti

MŠ L. PODÉŠTĚ: Klubík CHOBOTNIČKA

Cílem je obohatit, rozšířit a prohloubit zájem o nové aktivity, kooperovat ve skupině, účastnit se společných her

a zapojit fantazii, propojit soustředění a synchronizovat obě mozkové hemisféry.

Obsahem jsou deskové hry, hlavolamy, skupinové hry, křížovky, slovní hry, robotické hračky, programování.

/klubík vede p.uč. Habudová a p.uč. Budínová/

FOTO REPORT zde