Akce

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace.

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Sdružení rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Akce v ZŠ I. SEKANINY
 • Odpolední tvořivé dílny
 • Besídka ke Dni matek
 • Třídní schůzky
 • Odpolední tvoření s tatínky

Divadla a další představení pro děti

 • Dle nabídky divadelních společnosti – bude upřesněno

Tradiční akce, výlety a exkurze

 • Fotografování dětí
 • Návštěva psího útulku
 • Mikulášská nadílka
 • Předvánoční posezení u stromečku
 • Karneval
 • Návštěva Planetária
 • Beseda s městskou policií
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Ekologické akce a exkurse
 • Den země
 • Oslava svátků
 • MDD – týden pro děti.
 • Polodenní výlet
 • Lyžařský kurz
 • Bruslení
 • Saunování

Kurz plavání

 • od …….. 10 lekcí na plaveckém  bazéně MEXIKO  – Slezská Ostrava – bude upřesněno

Bruslení

 • Bližší informace o termínech  v šatnách dětí

Lyžování

 • dle zájmu rodičů – termín bude upřesněn

Škola v přírodě

 • Upřesnění viz. aktuality