Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2023/2024

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spoluprací připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou upřesněny v aplikaci Naše MŠ, těchto stránkách a aktuálně vyvěšeny na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Začátek školního roku – 4. 9. 2023
 • Třídní schůzky – Pondělí 9. 10. 2023 v 15:30 hodin v jednotlivých třídách mateřské školy
 • Slavnost dýní s Haloweenským průvodem – Podzimní odpolední akce s rodiči – Pondělí 30. 10. 2023 sraz odpoledne na tvoření v jednotlivých  třídách.
 • Akce v ZŠ I. Sekaniny: Setkání rodičů a předškolních dětí – 29. 11. 2023
 • Předvánoční dílničky rodičů a dětí – 4. 12. 2023 od 15 hodin v jednotlivých třídách
 • Screening předškolní zralosti – Od 23. 01. 2023 do 28. 02. 2023 bude probíhat v mateřských školách screening školní zralosti dětí.
  Jedná se o jednoduchý diagnostický test, který absolvuje každé dítě individuálně, a který nám pomůže odhalit připravenost dítěte do ZŠ. Pokud máte zájem o tento screening Vašeho dítěte zapište se prostřednictvím aplikaci NAŠE MŠ (sekce Akce). Na třídě Vašeho dítěte pak bude připraven dokument „INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE“, který je nutný podepsat před zařazením Vašeho dítěte do této aktivity.
 • Setkání s rodiči předškoláků „Do školy s úsměvem“ – 7. 2. 2024 od 15 hodin- MŠ L. Podéště
 • Karneval – 15. 2. 2024 od 15.30 – 18 hodin
 • AKCE VE SPOLUPRÁCI ZŠ I. SEKANINY – Pohádková školička pro rodiče a děti předškoláků s názvem „Hrajeme si s Rákosníčkem“ – Úterý 19. 3. 2024  v čase od 16:00 do16:45 hod.
 • Jarní dílnička v Programu ZAČÍT SPOLU- 25. 3. 2024 akce s rodiči a dětmi – začátek v 15 hodin v jednotlivých třídách.√
 • Odpolední akce „Tatínku, pojď si hrát“ – 8. 4. 2024
 • Den otevřených dveří – 30. 4. 2024 8.30-11 hod., 15 – 16 hodin
 • Zápis do Mš 2024/2025 – 6 a 7. 5. 2024
 • Besídka ke Dni matek  – pondělí 13. 5. 2024 od 15 hodin
 • Taneční AKADEMIE kroužku CARMEN – 22. 5. 2024
 • DEN DĚTÍ na Skalce – 4. 6. 2024
 • Pasování školáků – 13. 6. 2024 v 15.30  hodin na zahradě MŠ pro školáky a jejich rodiče

Divadla a další představení pro děti

 • 15. 11. 2023 v 10 hodin POHÁDKA KOUZEL: představení společnosti FLAXONY se zapojením dětí do ruční manipulace s kouzelníkem /vstupné hrazeno ze Spolku rodičů/
 • 7. 12. 2023 v 9 hodin KOUZELNÍK Aleš Krejčí /vstupné hrazeno ze Spolku rodičů/
 • 5. 1. 2024 v 10.30 hodin DIVADLO LETADLO – Průzkumníci v lese /vstupné hrazeno ze Spolku rodičů/

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Nábor do TANEČNÍHO KROUŽKU CARMEN – 12. 9. 2023
 • Fotografování jednotlivců VÁNOČNÍ MOTIVY – 18. 10. 2023 od 8 hodin
 • Návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ I. Sekaniny ve spolupráci mezi ZŠ a MŠ – 25. 10. 2023
 • Mikulášská nadílka s Radanou – 4. 12. 2023 v 9 hodin
 • Rozsvícení a společné zdobení vánočního stromečku: Paní zima kraluje – dopolední akce v MŠ 11. 12. 2023
 • Návštěva psího útulku v Ostravě – Třebovicích – 14. 12. 2023 pro školáky, v 9.30 od MŠ
 • Vánoční dopolední posezení u stromečku – 19.12.2023-dopoledne
 • PANÍ ZIMA KRALUJE – 1. 2. 2024 – dopolední společné setkání všech tříd, sdílené tvoření venkovní výzdoby, tematické soutěže. Prosíme rodiče, aby děti přišly v tento den do MŠ v bílém oblečení, donesli dětem sladké odměny a pokud mají možnost přinést papíry na kreslení.
 • STAVITELÉ MĚSTA projektový den  – 8. 2. 2024 v 8. 30 hodin – 25 předškoláků
 • STAVITELÉ VĚŽÍ projektový den  – 5. 3. 2024 v 8. 30 hodin pro předškoláky
 • Beseda s preventisty městské policie: 7. 3. 2024 – BEZPEČNĚ PRO PŘEDŠKOLÁČKY: 13-13.40 1.skupina, 13.50 2 skupina : pro školáky
 • Zvířátka ve školce. – 11. 3. 2024 v 9.30 hodin ZOO program /hrazeno ze Spolku rodičů/
 • LOGICKÉ HRY  projektový den  – 18. 3. 2024 v 8. 30 hodin pro předškoláky
 • Otvírání studánek – 21. 3. 2024 – dopolední akce MŠ, procházka lesem v Plesné, vynášení Moreny, čištění lesa.
 • Fotografování jednotlivců JARNÍ MOTIVY – 26. 3. 2024 v 10 hodin
 • DOBROVOLNÍ HASIČI: 9. 4. 2024 v 10 hodin ve Středisku pracovní rehabilitace – ukázka techniky a práce dobrovolných hasičů. Děti budou mít možnost si prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet uniformu a zahrát si na opravdové hasiče.
 • Draví PTÁCI -16. 4. 2024 – 9 HODIN na Zahradě Mš O. Synka
 • DEN ZEMĚ ZŠ I. Sekaniny – 22. 4. 2024 v 9. 30 hodin : pro školáky
 • MALÝ ZPRACOVATEL ODPADŮ projektový den  – 22. 4. 2024 v 8. 30 hodin – 25 předškoláků
 • Beseda s preventisty městské policie: 25. 4. 2024 – BESIP: 13-13.40 1.skupina, 13.50 2. skupina :pro školáky
 • Knihovna Podroužkova – 2.5. 2024 v 10.15 hodin předškoláci tř. Papoušků a Lvíčků
 • Čarodějnické dopoledne – 3. 5. 2024 – dopoledne, všechny třídy. Tento den mohou přijít děti v čarodějnickém kostýmu
 • Knihovna Podroužkova – 7. 5. 2024 v 10.15 hodin předškoláci tř. Opičky a Slůňata
 • Nábor FC Poruba – 13. 5. 2024 dopoledne
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka – 15. 5.2024 v 10 hodin pro školáky
 • Knihovna Podroužkova – 16. 5. 2024 v 10.15 hodin středňáci ze všech tříd
 • FOTOGRAFOVÁNÍ Tablo třídy – 17. 5. 2024 v 8.00 hodin
 • Polodenní výlet ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE – 6. 6. 2024 od MŠ v 8.00 hodin. /vstup a doprava hrazena ze Spolku rodičů/
 • Čtení není nuda – 7. 6. 2024 v 8. 30 /možno přijít do školky v masce pejsků a kočiček/
 • PIKNIK V TRÁVĚ – 18. 6. 2024 – od 8 hodin na zahradě školky, dopolední společná akce školky s vodními hrátky

Kurz bruslení – Sareza Ostrava – Poruba

 • Z důvodu oprav stadionu bylo bruslení v březnu poslední.
 • Bruslení je určeno pro přihlášené děti.
 • STŘEDA 10. 1. 2024
 • ÚTERÝ 13. 2. 2024
 • STŘEDA 20. 3. 2024
 • 10-11 hodin na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 
 • Přihlášené děti musí být nejpozději do 8:00 hod. v MŠ. Děti budou svačit po příchodu do MŠ. Doprava bude běžnými spoji MHD Ostrava.
  S sebou do batůžku: Brusle (pokud nemají – budou zapůjčeny na místě), pití v uzavíratelné láhvi, přilbu (pokud nemají – bude zapůjčena na místě), rukavice – zimní (teplé) a nepromokavé, vhodné teplé a nepromokavé oblečení.

Tanečky Carmen

 • pro přihlášené děti
 • odpoledne – děti: pohodlné sportovní oblečení 
 • každou středu  14.30 – 15.10 hodin

Angličtina s úsměvem

 • pro přihlášené děti
 • odpoledne – děti: pastelky a učebnice
 • každý čtvrtek od 15 – 15. 45 hodin

Judo

 • pro přihlášené děti
 • odpoledne – děti: pohodlné sportovní oblečení 
 • každé úterý 14.45 – 15. 30 hodin

Infrasauna 

 • Pro přihlášené děti 
 • Infrasaunu budeme navštěvovat  dopoledne v nepravidelných intervalech /skupina dle rozpisu tříd, děti si nic s sebou neberou, ručníky, deky a pitný režim je zajištěn/

Lyžařský kurs

 • Kurz již ukončen.
 • Lyžování bude probíhá 19. 2. – 23. 2. 2024 v dopoledním bloku. (Dopolední čas výuky je dle příjezdu cca 8:50 – 10:50.)
 • Cena kurzu: 3 990,-  (vč. dopravy do ski areálu)
  V ceně kurzu je zahnuto:

  Úrazové pojištění pro každé dítě
  Skipas během vyučovacích lekcí
  2 hodiny lyžování s instruktory denně od pondělí do pátku
  Kvalifikovaní instruktoři
  Svačina + teplý čas
  Zázemí pro děti kvůli převlečení
  Plno zábavy a odměna na konci kurzu
  V pátek probíhá slavnostní ukončení pro rodiče, aby se podívali, co se děti za celý týden naučily.
 • V případě zájmu je možné zapůjčit lyžařské vybavení (lyže, lyžařskou obuv, helmu) za příplatek 500,- Kč na celou dobu kurzu. Přihlašování probíhá přes aplikaci Naše MŠ – sekce KROUŽKY.  POZDĚJI BUDE SPUŠTĚNO PŘIHLAŠOVÁNÍ U ORGANIZÁTORA  AKCE.

Kurz plavání

 • Kurz již ukončen.

          / od 17. 10. 2023 do 12. 12. 2023 v 10 lekcích pod vedením certifikovaných lektorů v Sport Mexiko ve Slezské Ostravě /

 

..