Akce

Akce a aktivity ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022 budou uskutečněny dle aktuální epidemiologické situace. 

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Spolek rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují. Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Třídní schůzky – 9. 9. 2021 v 15.15 hodin na školní zahradě
 • Bramboriáda – 15. 9. 2021 v 15.15 hodin
 • Karneval v MŠ 
 • Akce v ZŠ I. Sekaniny – 23.9.2021 v 10.30 hod. navštíví školáci naše děti na školní zahradě
 • Pro nemoc p.uč v ZŠ se odkládá – Akce v ZŠ I. Sekaniny – dopoledne navštíví předškoláci  Základní školu „Hry se školáky“
 • Den otevřených dveří
 • Besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 
 • Rozloučení se školáky – Pasování školáků 

Divadla a další představení pro děti

 • 30. 9. 2021 – dopoledne – Divadlo Ententýky – Myška Klárka a veverka Terka – vstup hrazen ze Spolku rodičů

Tradiční akce, výlety, exkurze a jiné

 • Nábor do TANEČNÍHO KROUŽKU CARMEN – středa 8. 9. 2021 v 9:30 hod.
 • Vánoční fotografování jednotlivců – 21. 10. 2021 od 8 hodin
 • PODZIMNÍ TVOŘENÍ V CENTRU VOLNÉHO ČASU – školáci
  / výroba ježka v rámečku, tvoření z kartonových dílků/
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení u stromečku 
 • Beseda s městskou policií Honzíkova cesta – školáci
 • Beseda s městskou policií Besip – školáci
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Akce se seniory 
 • Den země 
 • Oslava MDD
 • Polodenní výlet 

Kurz bruslení – Sareza Poruba

 • Bruslení je určeno pro starší a předškolní děti.
 • Probíhá cca 1x měsíčně v měsících listopad – březen na zimním stadionu Sareza v Ostravě – Porubě. 

                    Informace k odjezdu

                    LISTOPAD: pondělí 1. 11. 2021

  • Přihlášené děti musí být v MŠ NEJPOZDĚJI V 8:00 HOD.
  • Děti budou potřebovat nepromokavé a teplé oblečení, rukavice a přilbu (příp. možnost zapůjčení na stadionu). Svačit budou děti v mateřské škole před odjezdem.
  • S sebou do batůžku: Brusle a helmu (příp. možnost zapůjčení přímo na stadionu Sareza), pití v uzavíratelné láhvi.
  • Doprava bude zajištěna běžnými spoji MHD, proto je nutné, aby děti měly roušku nebo respirátor.

Kurz plavání – Mexiko Slezská Ostrava

 • 5.10.2021 – 7. 12. 2021
 • V MŠ nejpozději 7.45 hodin – scházíme se všichni šatně.  Prosíme, nevoďte děti přímo k autobusu. Odjezd v 8 hodin.
 • Do batůžku – ručník, plavky, sáček na mokré věci, pití v uzavíratelné plast.láhvi. Koupací čepice pro děvčata s dlouhými vlasy – prosíme doma učešte pevné pletené culíky. Není tam velká časová pauza všem vlasy dosušit  úplně, dejte čepici na cestu, ve školce dosušíme. Ukažte dětem, co mají v batůžku a co si musí, kde uložit, jak se batoh zavírá a pod. Učíme děti k samostatnosti. Děkujeme. Před první lekcí rodiče podepíšou a odevzdají ráno bezinfekčnost.

Infrasauna v MŠ O. Jeremiáše

 • pro přihlášené děti
 • úterky a středy dopoledneskupina 5 dětí dle rozpisu tříd, děti si nic s sebou neberou, ručníky, deky a pitný režim je zajištěn

Tanečky

 • pro přihlášené děti
 • středy odpoledne – děti: pohodlné sportovní oblečení 

Angličtina

 • pro přihlášené děti
 • čtvrtky odpoledne – děti: pastelky a učebnice