Akce

Vzhledem k dané situaci jsou plánované akce do konce školního roku 2019/2020 zrušeny.

Akce ve školním roce 2019/2020

Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti, je si vědoma, že rodina je základem, na kterém škola staví. Využíváme proto všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti. Na škole pracuje „Sdružení rodičů“, s jehož spolupráci připravujeme pro děti a rodiče v MŠ a na školní zahradě řadu neformálních společensko – kulturních a sportovních akcí. V pracovních dílnách děti společně se svými rodiči tvoří, kreslí a malují.

Termíny akcí budou aktuálně vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Společné akce pro rodiče a jejich děti

 • Akce v ZŠ I. SEKANINY
 • Odpolední tvořivé dílny
 • Besídka ke Dni matek

Divadla a další představení pro děti

 • Dle nabídky

Tradiční akce, výlety a exkurze

 • Beseda s městskou policií
 • Cvičný požární poplach – ukázka hasicí techniky a vozů
 • Koncert pro školáky v ZUŠ Valčíka
 • Ekologické akce a exkurse
 • Den země
 • Oslava svátků
 • MDD – týden pro děti.
 • Polodenní výlet
 • Lyžařský kurz
 • Bruslení
 • Saunování

Kurz plavání

 • Probíhá od 18. 02. 2020 každé úterý v počtu 10 lekcí.

Bruslení

 • Bližší informace o termínech  v šatnách dětí

Lyžování

 • dle zájmu rodičů – termín bude upřesněn

Škola v přírodě

 • Upřesnění viz. aktuality