NÁVRAT Z CIZINY

24. 8. 2021

Milí rodiče,

nově od 23. srpna platí: Rodič informuje MŠ o návratu z ciziny.

Mateřská škola (či obdobná instituce) neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země:

  • S vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR.
  • S extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR.