Omezení provozu školy

28. 2. 2021

Vláda omezuje provoz mateřských škol s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021.

Usnesení vlády ČR

Kontakt na ředitelku: Alena Janíčková – 720 372 430.

Pro rodiče dětí vybraných profesí určil KÚ MSK náhradní Mateřskou školu, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace,
ředitelka: Mgr. Adéla Mikesková, tel. 775 560 535.

Na webových stránkách ZDE si rodiče mohou stáhnout žádost o ošetřovné, vyplnit a odeslat. Škola nic nepotvrzuje.

– Strava bude všem strávníkům automaticky odhlášena.

– Úplatu za školní vzdělávání poměrně pokrátíme s ohledem na počet dnů omezeného provozu.

Milí rodiče, přejeme nám všem pevné zdraví.

Alena Janíčková
Ředitelka školy