Přerušení kurzu plavání- MŠ Podéště

12. 3. 2020

Plavecký kurz, který probíhá na naší mateřské škole bude od 13. 3. 2020 přerušen nejméně na dobu 30 dnů. O náhradním termínu budeme s vedením kurzu jednat a následně vás informovat,