Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - odloučené pracoviště MŠ O. Jeremiáše

21. 5. 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA, OSTRAVA – PORUBA, OTY SYNKA 1834, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO: 709 84 689

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Oty Synka 1834, příspěvkové organizace, zastoupena Alenou Janíčkovou, ředitelka příslušná dle ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednala v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů, podané žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a rozhodla takto:

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NA ULICI O. JEREMIÁŠE 1985, OSTRAVA – PORUBA

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE – VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

PM220615/J     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

TH200317/J      JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SV110717/J      JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

JK010817/J       JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

JR290917/J       JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NU041017/J     JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

JS121017/J       JE PŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

TK020417/J      NEPŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SF241017/J       NEPŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VŘ311017/J      NEPŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DM071117/J    NEPŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

SH151217/J      NEPŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

HV070418/J      NEPŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AK130418/J      NEPŘIJAT (A) OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto doklady: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kritéria příspěvkové organizace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, rozhodnutí o počtu dětí ve třídách ve školním roce 2020/2021. Při vydání rozhodnutí bylo rovněž vycházeno z počtu volných míst a kapacity příspěvkové organizace. Před vydáním rozhodnutí byla zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

 

 

 

OSTRAVA – PORUBA 22. 05. 2020                                                

 

 

ALENA JANÍČKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY