Upozornění pro zákonné zástupce - epidemiologická opatření

5. 10. 2020

Vážení rodiče!

Žádáme vás, aby jste striktně dodržovali epidemiologická opatření na všech pracovištích mateřské školy. 

  • Zákaz vstupu bez roušky
  • Desinfekce rukou při vstupu do budovy mateřské školy

Bez dodržení těchto pokynů nebudete vpuštěni do prostorů mateřské školy.

Děkujeme

Alena Janíčková – ředitelka MŠ.