Provoz mateřské školy od 10. 5. 2021 bez omezení

5. 5. 2021

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. 5. 2021 BEZ OMEZENÍ!!!

Milí rodiče,

od pondělí 10. 5. 2021 mohou do školky přijít všechny děti, bez povinnosti jejich testování. 

Ve třídách bude prováděn běžný ranní filtr. Do školičky mohou jen zdravé děti bez příznaku infekčního onemocnění.

Dětem s projevy alergie (rýma, kašel) je umožněn přístup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Prosím, nahlaste přítomnost dětí v omluvenkách Naše MŠ.

  • EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V MŠ OD 10 5. 2021 VSTUP DO BUDOVY POUZE V RESPIRÁTORU.
  • S DÍTĚTEM VSTUPUJTE DO ŠKOLY JEDNA DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA.
  • CHCEME ZAMEZIT SHLUKOVÁNÍ, V BUDOVÁCH SE NEZDRŽUJTE.
  • PŘI VSTUPU DO BUDOVY POUŽIJTE DEZINFEKCI Z DÁVKOVAČŮ.
  • MILÍ RODIČE, NEVSTUPUJTE DO TŘÍDY, POHYBUJTE SE POUZE NA CHODBÁCH A V ŠATNÁCH.
  • V ŠATNÁCH SE DĚTI PŘEVLÉKNOU, PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI V UMÝVÁRNĚ PEČLIVĚ UMYJÍ RUCE. POKUD JE DÍTĚ V KONTAKTU S OSOBOU POZITIVNÍ NA COVID 19, POKUD JE RODINA V KARANTÉNĚ, PROSÍM ZŮSTAŇTE DOMA A INFORMUJTE ŠKOLKU. KONTAKT: NAŠE MŠ – ZPRÁVY